Radio Kroměříž můžete poslouchat na frekvencích Kroměřížsko 103.3 FM, Uherské Hradiště 88.2 FM
Poslouchejte živě Rádio kroměříž

Právě posloucháte: Ranní jízda

Baví Vás: Jitka Hrdličková

Výběr přehrávače

JSME TU PRO VÁS

+420 577 477 123

VZKAZ DO STUDIAKulturní servis - Kroměřížsko.info

Pracovní servis

Psí domov

NAŠI PARTNEŘI

Přihlašte se na studium v zahraničí s klubem Rotary

28.10.2018


Možná jste o Rotary už slyšeli, možná se s ní setkáváte poprvé. Rotary je celosvětovou organizací vedoucích osobností z podnikatelských i odborných kruhů, kteří poskytují humanitární a charitativní pomoc. Prosazují ve všech činnostech pevné morální zásady a přispívají k vytváření vzájemné důvěry a míru na celém světě. A také pomáhají mladým lidem poznat cizí země v projektu Služba mládeži. 

V současnosti mohou zájemci o vycestování kontaktovat Ing. Zdeňka Hrabala na čísle 602 383 617.

Na Radiu Kroměříž jste měli v nedávné době možnost poslechnout si rozhovory s rotariány nebo mladými lidmi, kteří díky Rotary vycestovali do světa. Poslechnout si je můžete na tomto odkazu

Jaké jsou cíle Rotary?

Základním cílem Rotary je ochota pomáhat lidem v každodenním životě a tento cíl se snaží dosáhnout pomocí různých činností. Rozvíjením přátelství, pomocí a službě druhým, dodržováním vysokých etických zásad v soukromí i na veřejnosti, a spojováním lidí dobré vůle.

A kdo je Rotariánem, členem klubu?

Členy jsou zásadoví lidé s dobrou pověstí, kteří se jsou aktivní jako podnikatelé, intelektuálové nebo veřejně činné osoby. Rotariáni jsou členy toho klubu, který má své sídlo v obci, kde sídlí i jejich podnik nebo instituce, v níž působí, nebo kde alespoň sami trvale bydlí.

Kde se Rotary vzalo?

Rotary založil v roce 1905 v Chicagu P. Harris a dnes má více než milion členů na celém světě a těší se více než stoleté tradici. U nás zapustil kořeny již v předválečném Československu, ale během nacistické okupace 
a komunistického režimu nemohl být provozován. Po roce 1989 se ale opět rychle rozšířil.

Rotary podporuje rozšiřování vzdělání, znalostí a zkušeností mladých lidí

V neposlední řadě ale Rotary utváří oblast služeb zaměřených především na rozšíření vzdělání, znalostí a zkušeností mladých lidí v programu Služba mládeži. V jeho rámci pořádají Rotary kluby podle svých možností buď samostatně, nebo ve spolupráci se zahraničními partnerskými kluby a distrikty (organizační jednotka sdružující obvykle 50 - 80 Rotary klubů v dané oblasti) různé druhy pobytu mladých lidí v zahraničí.

Krátkodobé prázdninové kempy mladých trvají čtrnáct dní a jsou zaměřeny například na sport, kulturu nebo historii. Možností je také rodinná výměna, kdy se studenta přes letní prázdniny ujme rodina v jiné zemi. Dlouhodobé výměny studentů ve středoškolském věku trvají obvykle jeden rok a studenta se ujmou ve více hostitelských rodinách.

Hostitelské rodiny mezi sebou vítají mladé lidi ze zahraničí

Dále existuje projekt hostitelských rodin, kdy rodina, bez ohledu na to, zda rotariánská nebo ne, mezi sebe přijme na určitou dobu nového člena ze zahraničí. Jde o náročnou záležitost, kdy mají příslušníci této domácnosti pomoci příchozího seznámit s cizím prostředím. Zároveň jde ale o obohacující zkušenost pro všechny zúčastněné a navázané vztahy vydrží i poté, co se zúčastnění rozloučí a každopádně jde také o nezapomenutelný zážitek na celý život.

V současnosti mohou zájemci o vycestování kontaktovat Ing. Zdeňka Hrabala na čísle 602 383 617.