Radio Kroměříž můžete poslouchat na frekvencích Kroměřížsko 103.3 FM, Uherské Hradiště 88.2 FM
Poslouchejte živě Rádio kroměříž

Právě posloucháte: Ranní jízda

Baví Vás: Jitka Hrdličková

Výběr přehrávače

JSME TU PRO VÁS

+420 577 477 123

VZKAZ DO STUDIAKulturní servis - Kroměřížsko.info

Pracovní servis

Psí domov

NAŠI PARTNEŘI

Chceš být in? Zvol řemeslo. Střední škola COPT nabízí i prestižní obory

08.02.2019


Není pro nás důležité představovat jenom úspěšné lidi z regionu, ale ukazovat i cesty JAK SE STÁT ÚSPĚŠNÝM Z REGIONU. Začátkem úspěchu může být i dobrý výběr střední školy. 

V Kroměříži, městě, které je matkou středních škol, můžou studenti vybírat z nepřeberného množství. V poslední době se ale začíná měnit pohled studentů na školy, které jim v životě přinesou uplatnění a mají pro ně opravdový smysl do budoucna. Tříleté učební obory bývaly dříve pro studenty tou poslední možností, když se jinam nedostali. Nyní začínají být pro mnoho budoucích studentů tou první možností, protože i na všechny učební obory má škola technické nástavbové studium. Ne náhodou má škola na svých prospektech slogan: Chceš být in? Pak zvol řemeslo. 

Více informací o přednáškách a dnech otevřených dveří najdete ZDE:
15.2. 2019

Řemesla mají budoucnost

Mezi lidmi stále panuje přesvědčení, že jít do učení je jakési východisko z nouze. Opak je přitom pravda. Ti, kdo umějí nějaké řemeslo, jsou dnes velmi žádaní a vydělávají slušné peníze. Střední škola COPT nabízí vzdělání v oborech automobilních, elektro a strojních. Škola se nyní rozrostla o nový prestižní obor Mechanik elektrotechnik - průlomový technický obor, který bude připravovat odborníky na současný trend digitalizace korelující se 4.0 průmyslovou revolucí.

Žáci získávají praxi přímo ve firmách 

Navíc reaguje a řeší problém, se kterým se dnes potýká spousta čerstvých absolventů. Ta hororová otázka na pracovních pohovorech: A máte nějakou praxi? Žáci střední školy COPT získávají praxi ve třetím ročníku přímo ve firmách a velká část studentů dostává nabídku zaměstnání u firem rovnou po ukončení školy.  V uplynulém roce navíc škola získala na základě hlasování studentů a absolventů titul STŘEDNÍ ROKU 2016 ve Zlínském kraji. 

,,Jsme na cestě techniky a řemesel více než 77 let a i nadále bychom chtěli vychovávat nové mladé odborníky,“ říká ředitel školy Ing. Bronislav Fuksa 

Z jakých oborů si můžou studenti vybírat? 

Elektrikář 
Učební obor pro chlapce a dívky ukončený závěrečnou zkouškou. Výuka
se uskutečňuje v blocích teoretického vyučování a praktického výcviku.
Odborné předměty jsou vyučovány v laboratořích a dílnách vybavených
měřicí a diagnostickou technikou dovezenou z Holandska od firem
Philips a Siemens. Elektrikář je velmi přitažlivý učební obor, ve kterém
žáci získají vědomosti ze slaboproudé i silnoproudé elektrotechniky.

Autoelektrikář

Učební obor pro chlapce a dívky ukončený závěrečnou zkouškou. Odborné
předměty jsou vyučovány v dílnách vybavených měřicí, diagnostickou
a výpočetní technikou. Ve druhém ročníku se žáci seznamují
s elektrovýzbrojí vozidel, s instalací a elektronikou. Ve třetím ročníku
žáci provádějí výuku na systémech vstřikování BOSCH Mono-motronic,
brzdovém systému ABS od firmy ELWE, na zařízení CODE-LEADER
sloužícím k diagnostice řídících jednotek elektronického vstřikování
vozidel. Autoelektrikář je obor, ve kterém vaše dítě nalezne uspokojení
i krásné zaměstnání. Součástí učebního plánu je výuka autoškoly.

Obráběč kovů 

Učební obor určený pro chlapce a dívky ukončený závěrečnou zkouškou.
Žáci získají komplexní dovednosti z obrábění - soustružení, frézování,
broušení. Absolventi jsou pak připraveni vykonávat soustružnické
a frézařské práce na rozličných typech strojů i při kusové výrobě vyžadující
vyšší technologickou odbornost. Příprava v učebním oboru obráběč
kovů v obou zaměřeních vytváří předpoklady k tomu, aby absolvent po
příslušné praxi mohl zvládnout nastavování a obsluhu nejmodernějších
obráběcích strojů NC a CNC i obráběcích center. Profese obráběč kovů
je v současnosti jednou z nejžádanějších jak u podniků, tak i u řady
soukromých firem. Tento zajímavý učební obor má podle posledních
poznatků zaručenou perspektivu.

Strojní mechanik 

Tento vysoce prestižní učební obor je rovněž určen pro chlapce i dívky.
Je ukončen závěrečnou zkouškou s výučním listem. Výuka je zaměřena
na dokonalé zvládnutí rukodělných prací. Zvláštní důraz je kladen
i na seřizování a obsluhu základních mechanizovaných strojů a zařízení
včetně práce na soustruhu a frézce. Žáci získávají svářečské oprávnění.
Profese zámečník je ve strojírenské výrobě nejen žádaná, ale i patřičně
oceňovaná.

Karosář 

Učební obor je tříletý a je určen pouze pro chlapce. Ukončen je
závěrečnou zkouškou spolu se získáním výučního listu. Absolventi
během přípravy získají znalosti a dovednosti v oblasti ručního a strojního
děleni a tváření ocelových plechů a profilového materiálu i jeho sestavování
a spojování. Žáci se od druhého ročníku specializují na opravy
karosérií a skříní silničních motorových vozidel. Odborná praxe je uskutečňována
u specializovaných firem celého regionu. Součástí učebního
plánu je výuka autoškoly a možnosti získat svářečské oprávnění.

Mechanik opravář motorových vozidel  

Učební obor je určen pro chlapce i dívky a je ukončen závěrečnou zkouškou.
Žáci se seznamují s funkcemi i konstrukcí soustav motorových
vozidel včetně montáži a oprav. Od druhého ročníku probíhá výuka se
zaměřením na komplexní opravy vozidel od motoru, podvozku až po
karosérie. Velkou předností výuky jsou i poznatky z měření spalin zážehových
motorů (zelená emisní známka), které absolventi získávají na
emisním pracovišti. Naši žáci nacházejí uplatnění u řady soukromých
firem. Součástí učebního plánu je výuka autoškoly.

Instalatér 

Tříletý učební obor pro chlapce. Obor připravuje žáky pro samostatný
výkon instalatérských prací v objektech bytové, občanské a průmyslové
výstavby. Součástí odborného výcviku je výuka svařování. Uplatnění absolventů
je ve stavebních firmách, na pracovištích údržby a v případě
získání živnostenského listu je možné podnikat. Po absolvování učebního
oboru je možno pokračovat v nástavbovém studiu.

Opravář zemědělských strojů 

Tříletý učební obor pro chlapce. Obor připravuje žáky pro provádění
oprav strojů, zařazení a jejich funkčních celků. Zejména se jedná
o traktory, automobily, samojízdné stroje a zařízení používaná při
pěstováni rostlin a chovu hospodářských zvířat. Specifikem oboru je
výuka svařování. Absolventi se mohou uplatnit v opravářských dílnách
zemědělských podniků nebo jako mechanici v autoservisech. Úspěšní
absolventi mohou pokračovat v nástavbovém studiu. Součástí učebního
plánu je výuka autoškoly.

Mechanik seřizovač 

Mechanik seřizovač je čtyřletý studijní obor určený pro chlapce i dívky
ukončený maturitou. Žáci získají vědomosti v klasickém obrábění včetně
NC techniky, elektroniky, výpočetní techniky a programovatelných
automatů (tzv. PLC řízení). Výuka je uskutečňována převážně v laboratořích
a dílnách vybavených nejmodernější technikou firem ELTEK, VEV,
FESTO, PHILIPS, SIEMENS a MITSUBISHI. Mechatronici nacházejí dobré
uplatnění v rámci podniků a firem regionu. Potěšitelné je i to, že řada
našich absolventů pokračuje ve studiu na vysokých školách.

Mechanik elektrotechnik 

Mechanik elektrotechnik je obor, který je svou koncepcí vhodný jak pro
chlapce, tak i pro dívky. Zvládnutím středoškolské úrovně všeobecně
vzdělávacích předmětů a vykonáním závěrečné maturitní zkoušky má
absolvent předpoklady jak pro uplatnění v elektrotechnických oborech
ve výrobní praxi, tak i k dalšímu studiu na vysokých školách nebo pomaturitních
formách studia. 

Autotronik
 
Autotronik je čtyřletý studijní obor určený pro chlapce i dívky ukončený
maturitou. Žáci získají dovednosti v autoopravárenství, v oblasti údržby,
diagnostiky a oprav motorových vozidel. Součástí učebního plánu je
výuka autoškoly. Ve třetím ročníku žáci získávají i výuční list oboru Mechanik 
opravář motorových vozidel (dříve automechanik). Po zvýšení kvalifikace 
může autotronik zastávat funkci THP pracovníka, přijímacího technika, 
vedoucího autoservisu apod. Úspěšní absolventi mohou pokračovat ve studiu 
na vysokých školách.

Více informací o přednáškách a dnech otevřených dveří najdete ZDE