Radio Kroměříž můžete poslouchat na frekvencích Kroměřížsko 103.3 FM, Uherské Hradiště 88.2 FM
Poslouchejte živě Rádio kroměříž

Právě posloucháte: Dopolední maraton

Baví Vás: Mirek Karásek

Výběr přehrávače

JSME TU PRO VÁS

+420 577 477 123

VZKAZ DO STUDIAKulturní servis - Kroměřížsko.info

Pracovní servis

Psí domov

NAŠI PARTNEŘI

Podmínky účasti v soutěžích

10.07.2014


PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽÍCH RADIA KROMĚŘÍŽ (dále jako "REALIZÁTOR")
Z účasti v soutěži jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či obdobném vztahu s realizátorem soutěže, dále osoby blízké těmto osobám (ust.§ 116 zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění) a osoby přímo či nepřímo spolupracující na soutěži. Z účasti v soutěži jsou dále vyloučeny osoby, které získaly v době posledních 15 – ti dnů jakoukoliv výhru v rámci soutěže realizované ve vysílání rozhlasové stanice Radio Kroměříž. Každý soutěžící může v průběhu soutěže získat pouze jednu výhru (výjimkou je např. vánoční soutěž a předem uvedené další soutěže).
Pozn.: Ze soutěží jsou přirozeně vyloučeni zaměstnanci Radia Kroměříž a jejich rodinní příslušníci 
Pokud není uvedeno jinak, posluchač se můžete do hry zapojit pouze pod svých telefonním číslem a emailem. Z jednoho emailu může zaregistrovat pouze jedno jméno a telefonní číslo, jinak bude ze hry vyloučen, včetně dalších zaregistrovaných jmen. Posluchač při soutěžení nesmí používat jiné telefonní číslo, než to své, tj. posluchač který se dovolá do soutěže (mimo live vysílání) zároveň musí hovořit do live vysílání, jinak může být ze soutěže vyloučen. V dlouhodobých soutěžíš může posluchač vyhrát maximálně 1x za měsíc. 

Každý posluchač registrací, přihlášením, telefonováním do soutěže SOUHLASÍ s uvedením svého celého jména a popřípadě fotografie, které budou uvedeny ve vysílání Radia Kroměříž, nebo internetových portálech (profilech) Radia Kroměříž (web, youtube, facebook apod.). Svou adresu a telefonní číslo sděluje výherce pro kontrolu v případě vyzvednutí výhry a tyto údaje jsou vedeny jen v Radiu Kroměříž, které tyto a další údaje neposkytuje dalším stranám. 

DALŠÍ UJEDNÁNÍ
Účastí v soutěži účastníci souhlasí, že v případě výhry má realizátor soutěže právo bezúplatně využít jejich osobních údajů, obrazových a zvukových záznamů týkajících se účastníků nebo jejich projevů osobní povahy (fotografie, hlas apod.) pro reklamní a marketingové účely bez omezení. Jména výherců mohou být uveřejněna v mediích a na internetu. Realizátor bez zbytečného odkladu po splnění podmínek pro získání výhry zajistí předání a čerpání výhry. Výherce není povinen výhru přijmout. Výhry nejsou vyměnitelné.

JAK SI VÝHRU VYZVEDNOUT
Vyhráli jste u nás cenu? Pro svoji cenu z našich soutěží si můžete přijít do Radia Kroměříž – (budova Domu kultury Kroměříž, Tovačovského 2828, Kroměříž) a to vždy od pondělí do pátku mezi 7. 00 až 17.00 hod. Nezapomeňte si vzít doklad totožnosti a v případě, že cenu vyzvedáváte za někoho jiného, tak i notářsky ověřenou plnou moc.

PRÁVO NA VÝHRU
Vymáhání výhry soudní cestou je ve smyslu ust. § 845 odst. 1 z. č. 40/1964 Sb. vyloučeno. Výhru, která není hotovostí, nelze směnit za hotovost. Pokud si výherce výhru nepřevezme ve stanovené lhůtě, nejpozději však do 30 dnů po jejím získání, možnost čerpat výhru zaniká. Realizátor si vyhrazuje všechna práva k soutěži a také právo upravit, přerušit nebo zrušit hru včetně změny pravidel. Realizátor soutěže má právo ve sporných případech rozhodovat s konečnou platností dle vlastního uvážení.

UVEŘEJNĚNÍ HERNÍHO ŘÁDU SOUTĚŽE
Pravidla soutěže vstupují v platnost v den jejich uveřejnění na internetových stránkách www.RadioKromeriz.cz. Účastníci jsou s pravidly seznámeni a účastí v soutěži projevují vůli být jimi vázáni. Každý účastník může vyhrát vždy jednou za sedm kalendářních dní.