Radio Kroměříž můžete poslouchat na frekvencích Kroměřížsko 103.3 FM, Uherské Hradiště 88.2 FM
Poslouchejte živě Rádio kroměříž

Právě posloucháte: Dopolední maraton

Baví Vás: Matěj Neradilek

Výběr přehrávače

JSME TU PRO VÁS

+420 577 477 123

VZKAZ DO STUDIAKulturní servis - Kroměřížsko.info

Pracovní servis

Psí domov

Ostrožská jezera nejsou určena k rekreaci a koupání

10.06.2024

Blíží se čas letních prázdnin, dovolených a období dnů plných slunce a vysokých teplot, kdy množství lidí vyhledává trávení volného času u vody. Velmi oblíbeným místem, situovaným uprostřed Slovácka, se postupně stala oblast štěrkových jezer u Ostrožské Nové Vsi a Uherského Ostrohu.

V této souvislosti vodoprávní úřad Městského úřadu Uherské Hradiště všechny návštěvníky Ostrožských jezer důrazně upozorňuje, že tato oblast slouží jako zásobárna pitné vody pro převážnou část obyvatel okresu Uherské Hradiště. Z důvodu preventivního zajištění ochrany tak významného vodního zdroje, vydal odbor životního prostředí Magistrátu města Zlín dne 28. 1. 2021  opatření obecné povahy o stanovení změny ochranného pásma II. stupně vodního zdroje Ostrožská Nová Ves pod č. j. MMZL 72042/2019 OŽPaZ-99 s účinností od 12. 2. 2021. Tímto správním aktem stanovil rozsah ochranného pásma a činností, které by mohly vést k ohrožení tohoto vodního zdroje, a které jsou zde proto zakázány.  Mezi stanovené zákazy patří vjezd motorovými vozidly, táboření a stanování, provozování vodních sportů, ale i koupání osob a zvířat. Z Ostrožských jezer je ke koupání určeno pouze přírodní koupaliště Albatros.

Uvedená omezení jsou ze strany veřejnosti často přijímána s nepochopením a stanovenou ochranu vodního zdroje vnímají lidé jako příliš přísnou. Vodoprávní úřad přesto považuje za vysoce žádoucí, aby snaha o uchování jakosti a vydatnosti pitné vody z tohoto jedinečného zdroje, jakým Ostrožská jezera jsou, měla u veřejnosti do budoucna mnohem vyšší prioritu, než je zábava u vody.

Zdroj: Město Uherské Hradiště