Radio Kroměříž můžete poslouchat na frekvencích Kroměřížsko 103.3 FM, Uherské Hradiště 88.2 FM
Poslouchejte živě Rádio kroměříž

Právě posloucháte: Nonstop Mix Radia Kroměříž

Výběr přehrávače

JSME TU PRO VÁS

+420 577 477 123

VZKAZ DO STUDIAKulturní servis - Kroměřížsko.info

Pracovní servis

Psí domov

Uherské Hradiště vyhrálo s rekonstrukcí Matyášovy brány krajské kolo Památky roku

05.02.2024

Loňská rekonstrukce pozůstatků městských hradeb s Matyášovou bránou v parku Jezuitská zahrada v Uherském Hradišti zajistila městu nejvyšší ocenění v krajském kole soutěže Památka roku 2023, a to v kategorii velkých obnov (nad 2 miliony korun).

Obnova pozůstatků městských hradeb s Matyášovou bránou proběhla v období od dubna do prosince 2023. Město se do oprav této kulturní památky pustilo po 13 letech od posledního zásahu, a to zejména kvůli vzlínání vlhkosti, které způsobilo na hradbách z pískovce mnohé destrukce a zhoršení celkového stavu památky. Při opravě proto došlo k výměně dožitých a degradovaných kamenů, doplnění a konsolidace jádra hradby a zajištění odtoku povrchových vod. Ošetřena byla také podzemní část hradební zdi. Veškeré práce probíhaly pod odborným dohledem památkářů, se snahou maximálně respektovat historické detaily.

„Z prvního místa Památky roku v kraji máme pochopitelně velkou radost. Obnova hradební zdi a Matyášovy brány byla veřejností sledována a citlivě vnímána. Není se čemu divit, občané považují tuto památku za jeden ze symbolů města. Ocenění je jasným dokladem toho, že jsme rekonstrukci udělali dobře a kvalitně. Věřím, že to docení nejen současní obyvatelé města, ale také budoucí generace, protože ne vždy v historii této památky s ní bylo nakládáno tak, jak si zasloužila,“ řekla místostarostka města Pavlína Jagošová.

Obnova pozůstatků městských hradeb s Matyášovou bránou stála 5,39 milionu korun. Spolufinancována byla Ministerstvem kultury ČR, z programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón, a to částkou přesahující 1 milion korun.

Uherské Hradiště je v oblasti ochrany kulturního dědictví a obnovy historických památek dlouhodobě vysoce aktivní a v soutěži Památka roku bodovalo na krajské i celostátní úrovni opakovaně. V rámci Zlínského kraje vyhrálo soutěž Památka roku také v předchozím ročníku (za rok 2022), a to s opravou bývalé židovské synagogy, a dále také s restaurováním varhan v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Uherském Hradišti – Mařaticích. Obnova varhan pak dokonce zajistila Uherskému Hradišti 3. místo v celostátním kole soutěže.

„Z každého úspěchu v soutěži má člověk samozřejmě radost a pocit zadostiučinění, ale ocenění už je jen takovou třešničkou na dortu. Historické jádro města bylo prohlášeno městskou památkovou zónou v roce 1990 a od té doby průběžně pracujeme na jeho obnově. Osobně to vnímám tak, že pokud práci na údržbě a obnově památek neuděláme my, zůstane jako dluh našim potomkům. Jsem rád, že právě my můžeme přispět k zachování odkazu našich předků, třeba právě tím, že opravíme hradební zeď nebo jinou cennou památku našeho města,“ nechal se slyšet starosta města Stanislav Blaha.

Městské opevnění v Uherském Hradišti je významným dokladem historie města. Spolu s částmi opevnění v ulicích Otakarova a Dlouhá a původním opevněním města v Kollárově ulici je hradební zeď v Jezuitské zahradě kulturní památkou. Matyášova brána je jedinou dochovanou bránou původního opevnění města. Jedná se o rekonstrukcí původní středověké brány. Brána, zvaná také "zadní", shořela při požáru roku 1609, později se jí proto říkalo „shořelá“. Ve své historii byla zásadním způsobem opravována či obnovována několikrát. V roce 1681 ji zcela zničil požár, který zachvátil město, v roce 1701 byla přestavěna a později dokonce dlouhodobě zazděna.

Soutěž Památka roku, kterou každoročně organizuje Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, je jednou z forem podpory obnovy kulturního dědictví a dělí se na kategorie podle nákladů na obnovu – malá, do dvou milionů a velká, nad dva miliony korun. 

Zdroj: Město Uherské Hradiště