Radio Kroměříž můžete poslouchat na frekvencích Kroměřížsko 103.3 FM, Uherské Hradiště 88.2 FM
Poslouchejte živě Rádio kroměříž

Právě posloucháte: Nonstop Mix Radia Kroměříž

Výběr přehrávače

JSME TU PRO VÁS

+420 577 477 123

VZKAZ DO STUDIAKulturní servis - Kroměřížsko.info

Pracovní servis

Psí domov

KM: Radnice revidovala kritéria přidělování městských bytů, ruší se i pořadník

19.05.2023

Radní města schválili revidovaná kritéria pro přidělování městských bytů. Mezi posuzované oblasti patří sociální potřebnost, délka trvalého pobytu v Kroměříži nebo dluhy vůči městu a jeho organizacím. „Kritéria byla navržena tak, aby spravedlivým způsobem zajistila výběr osob určených pro obsazení všech městských bytů s výjimkou startovacích bytů v Havlíčkově ulici. Chceme mít slušné nájemníky, kteří si budou vážit toho, že bydlí za výhodných podmínek v městském bytě. Není totiž možné pokračovat v praxi, kdy nájemník po roce byt vybydlí a my ho musíme celý na své náklady opravit,“ uvedl místostarosta Pavel Motyčka.

 

Byty budou podle uvedených kritérií přidělovány od 1. července 2023. Veškeré informace lze nalézt na webu města na odkazu https://www.mesto-kromeriz.cz/urad/lide-a-organizace-mesta/mestsky-urad/odbor-socialnich-veci-a-zdravotnictvi/potrebuji-si-vyridit/.

Radnice zároveň k 30. červnu letošního roku zruší stávající pořadníky na přidělování bytů, které platily od března roku 2019. „Dosud se vedl pořadník na každý bytový dům zvlášť. Od července bude nově pořadník pouze podle typu bytů,“ dodal Motyčka. O pozici žadatele v pořadníku bude rozhodovat bodové ohodnocení, tedy celkový počet bodů získaný ze všech kritérií.

První oblastí jsou obecné podmínky, kam patří trvalý pobyt (za každých 12 měsíců souvislého trvalého pobytu žadatel získá 1 bod, maximum je 10 bodů), datum podání žádosti (za každý započatý kalendářní rok evidované žádosti žadatel získá 1 bod, maximum je 5 bodů) a dluhy žadatele vůči městu či jím založené organizaci (podle výše dluhu žadatel může obdržet 20, 50 nebo až 200 záporných, minusových bodů).

Druhou posuzovanou oblastí je sociální potřebnost. „Na základě místních šetření sociálních pracovnic se bude hodnotit současná bytová situace žadatele, zda bydlí v nájmu, na ubytovně, v azylovém domě či zda vlastní nemovitost, jeho vazby na město Kroměříž – má v něm rodinu, pracuje či studuje v Kroměříži, využívá zde sociální a zdravotní služby. Posuzovat se bude kvalita stávajícího bydlení žadatele, jeho soběstačnost, finanční zajištění a rodinné zázemí. V této oblasti lze získat celkem až 25 bodů,“ popsal vedoucí radničního odboru sociálních věcí a zdravotnictví Radovan Klabal.

Třetí možností, jak získat kladné body, přináší vyjádření správce bytového fondu – městem vlastněné společnosti Kroměřížské technické služby (KTS). Pokud s žadatelem nebyly dříve při užívání městského bytu či nebytových prostor negativní zkušenosti, obdrží 5 bodů. „Pokud ale narušoval soužití osob v domě, způsoboval škody na majetku města Kroměříže nebo v minulosti bezdůvodně odmítl městský byt, budou mu přiděleny záporné body. Celkem jich může být až 25,“ doplnil místostarosta Karel Holík, který je jednatelem KTS.

Kroměříž nyní vlastní 489 bytů. Z tohoto počtu je 101 bytů v domech zvláštního určení pro ubytování seniorů a osob se zdravotním postižením a 94 bytů v domech pro příjmově vymezené skupiny obyvatel. Do celkového počtu bytů nejsou započítány zmíněné byty, které vznikají přestavbou domu bývalé vojenské správy v Havlíčkově ulici.