Radio Kroměříž můžete poslouchat na frekvencích Kroměřížsko 103.3 FM, Uherské Hradiště 88.2 FM
Poslouchejte živě Rádio kroměříž

Právě posloucháte: Polední relax

Baví Vás: Matěj Neradilek

Výběr přehrávače

JSME TU PRO VÁS

+420 577 477 123

VZKAZ DO STUDIAKulturní servis - Kroměřížsko.info

Pracovní servis

Psí domov

Obnovení přeshraniční železniční dopravy je plánováno už v letošním roce

20.03.2023

Horní Lideč – Púchov a Bylnice – Vlárský průsmyk – Horné Srnie. Dvě trati
spojující Zlínský kraj se Slovenskem, po nichž dříve běžně jezdily osobní vlaky, jsou dnes téměř
nevyužívané. Tato situace by se však v dohledné době měla změnit. Vyplývá to alespoň
z výsledků aktuálních jednání, která probíhají mezi českou a slovenskou stranou.
„Mezinárodní železniční doprava mezi Zlínským a Trenčianským krajem z Bylnice do Horného
Srní byla výrazně omezena od prosince roku 2011 poté, co se nepodařilo nalézt vzájemnou
shodu na jejím financování. V roce 2019 byla ze stejného důvodu zcela zrušena i osobní
regionální železniční doprava mezi Horní Lidčí a Púchovem,“ připomíná jednatel společnosti
Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje (KOVED) Martin Štětkář. Po schůzce na
slovenském Ministerstvu dopravy v Bratislavě, jíž se v únoru letošního roku zúčastnil náměstek
hejtmana Zlínského kraje pro oblast dopravy Radek Doležel, však lze očekávat, že přeshraniční
spojení by mohlo být obnoveno už na konci letošního roku.
„Na jednání byla vyjádřena shoda v tom, že prioritní je nyní obnovení osobní regionální dopravy
na trati Horní Lideč – Púchov, která má velký potenciál pro dopravu lidí z ČR do zaměstnání
v Púchově a pracujících ze Slovenska do Vsetína. Snahou je zavést toto spojení už od jízdních
řádů, které začnou platit letos v prosinci. Nyní se upřesňují počty vlaků, jejich časové polohy a
provozní náklady,“ uvedl Radek Doležel.
Pokud jde o trať Bylnice – Horné Srnie, zde je obnovení provozu komplikovanější z důvodů
legislativních a z důvodů finančních možností objednatele na slovenské straně. „Jednání budou
pokračovat i v případě této trati, nicméně zde se jako možný termín obnovení aktuálně jeví až
prosinec 2024,“ uzavírá Martin Štětkář.
O nás
Integrovaná doprava Zlínského kraje (IDZK) je projekt, který propojuje módy veřejné dopravy ve
Zlínském kraji v jeden ucelený systém s jednotnými standardy kvality a možností cestování na
společnou jízdenku. Cílem je zvýšení komfortu cestujících, konkurenceschopnosti veřejné
hromadné dopravy a zlepšení kvality života v kraji. O provoz systému IDZK se stará krajská
společnost Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s.r.o. (KOVED).
Kontakt pro média
Mgr. Jan Malý
manažer marketingu
maly@koved.cz
+420 704 698 624
www.idzk.c

Související fotografie