Radio Kroměříž můžete poslouchat na frekvencích Kroměřížsko 103.3 FM, Uherské Hradiště 88.2 FM
Poslouchejte živě Rádio kroměříž

Právě posloucháte: Hudební Mix Radia Kroměříž

Výběr přehrávače

JSME TU PRO VÁS

+420 577 477 123

VZKAZ DO STUDIAKulturní servis - Kroměřížsko.info

Pracovní servis

Psí domov

Navrhněte kandidáty na letošní cenu města Kroměříže

21.09.2022

Kandidáty na Cenu města Kroměříže za rok 2022 může navrhnut kdokoliv z obyvatel města, orgány města, zastupitelé, právnické osoby, sdružení i jiné subjekty, které v Kroměříži působí.

Cena města se uděluje za podstatný přínos v nejrůznějších oblastech lidské činnosti a za činy hodné občanské pozornosti. Oceněným může být osoba starší 18 let, která žije či působí v Kroměříži a významně se přičinila o její rozvoj a propagaci.

Návrhy na ocenění je možné podávat písemně na adresu Městský úřad Kroměříž, odbor Útvar tajemníka, Velké náměstí 115 nebo elektronickou poštou na adresu zpravodaj@mestokm.cz, a to nejpozději do pondělí 17. října 2022. Nejvhodnějšího z navrhovaných kandidátů vyberou členové kroměřížského zastupitelstva na konci roku.

Cena města byla udělena poprvé v roce 2009. Jako první ji převzal Jan Štěpánek, po něm Jaromír Hnilička, Josef Kvapilík, Karel Janeček, Antonín Lukáš, Sylviane Brazillierová, Eva Nováková, Evžen Petřík, Jitka Dvořáková, Josef Olišar, Zdeňka Skaličková, Stanislav Kratochvíl a za loňský rok pak Miroslav Pilát.

Zdroj: Město Kroměříž