Radio Kroměříž můžete poslouchat na frekvencích Kroměřížsko 103.3 FM, Uherské Hradiště 88.2 FM
Poslouchejte živě Rádio kroměříž

Právě posloucháte: Hudební Mix Radia Kroměříž

Výběr přehrávače

JSME TU PRO VÁS

+420 577 477 123

VZKAZ DO STUDIAKulturní servis - Kroměřížsko.info

Pracovní servis

Psí domov

Ve Zlíně odlehčí dopravě další rondel

10.06.2022

Plánovanou stavební úpravou, která bezesporu zlepší bezpečnost a plynulost dopravy na severovýchodním okraji města Zlína, bude úprava křižovatky ul. Fryštácká a Okružní, přesněji kruhový objezd u benzínové pumpy na Vršavě.

Cílem opatření je umožnit bezpečné připojení Jižních Svahů na ul. Fryštácká, usnadnit levé odbočení z Jižních Svahů na Fryšták při vysokých intenzitách v době dopravní špičky, přinést zklidnění na tuto velmi vytíženou tepnu, po které v průměru projede přes 2300 vozidel za hodinu (výsledek týdenního měření z roku 2022). Investiční akce, jejíž celkové náklady včetně nového povrchu vychází dle rozpočtu k projektové dokumentaci na cca 3,5 milionu Kč, bude zahájena v srpnu letošního roku.

Pro město Zlín je otázka bezpečnosti prioritní, takže si tuto investiční akci vzalo za svou po dohodě se Zlínským krajem. Ten zde chystá dálniční přivaděč k dálnici D49, končící u Fryštáku, který má navazovat na obchvat lokality Zálešná. Dálnice D49 by měla být dokončena v 2024. Také z tohoto důvodu bude stavba kruhové křižovatky ze strany města Zlína dočasnou stavbou, dokud se nepodaří Zlínskému kraji získat povolení k dálničnímu přivaděči.

Kruhová křižovatka je navržena jako jednopruhová se zachováním všech bypassů. Středový ostrůvek je tvořen betonovými citybloky. Usměrňování dopravy bude řešeno pomocí svislého a vodorovného dopravního značení, krátkých příčných prahů a zpomalovacích polštářů. Všechna tato opatření budou vyžadovat odfrézování cca 5 cm stávající asfaltové vrstvy, položení nového povrchu v celé šířce a realizaci vodorovné dopravní značení (dále „VDZ“), které bude probíhat dvoufázově. V první fázi bude na obrusnou vrstvu vozovky proveden kompletní rozsah VDZ barvou a po stabilizaci vlastností povrchu vozovky nebo po uplynutí zimního období bude provedena druhá fáze z plastu.

Pro stavbu kruhového objezdu město Zlín již získalo veškerá povolení a nyní je vypsáno výběrové řízení na zhotovitele stavby. Zhotovitel bude mít nelehký úkol a to, že stavba musí být dokončena během měsíce srpna, do 14 dní od převzetí staveniště, nejpozději však do zahájení Barum Czech Rally Zlín. Tyto podmínky byly v rámci povolení stanoveny Policií ČR z důvodu menšího prázdninového provozu. Pokud se městu nepodaří za stanovených podmínek Policie ČR najít vhodného zhotovitele, přesune se investiční akce do roku 2023.

Během uvedených 14 dní v měsíci srpnu, po které budou probíhat stavební práce, musí řidiči v tomto úseku počítat s dopravním omezením.

Zdroj: Město Zlín