Radio Kroměříž můžete poslouchat na frekvencích Kroměřížsko 103.3 FM, Uherské Hradiště 88.2 FM
Poslouchejte živě Rádio kroměříž

Právě posloucháte: Ranní jízda

Baví Vás: Jitka Hrdličková

Výběr přehrávače

JSME TU PRO VÁS

+420 577 477 123

VZKAZ DO STUDIAKulturní servis - Kroměřížsko.info

Pracovní servis

Psí domov

Město Zlín vyplatí dotace na sociální služby

02.05.2022

Bezmála 16 milionů korun. Takovou částkou město podpoří registrované sociální služby ve Zlíně.

V dotačním řízení bylo přijato celkem 38 žádostí o dotaci na podporu 92 registrovaných sociálních služeb. Nejpozději počátkem května budou těmto organizacím poskytujícím registrované sociální služby vyplaceny dotace ze sociálního fondu v celkové výši 15 milionů 969 tisíc korun.

Tuto podporu získají organizace poskytující pobytové sociální služby, jako jsou domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem. Dále se týká služeb terénních, mezi něž patří pečovatelská služba či osobní asistence, a rovněž podporu získají organizace provozující ambulantní služby denních stacionářů a nízkoprahová zařízení pro děti a mládež.

Ze Sociálního fondu statutárního města Zlína jsou podporovány organizace poskytující registrované sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách občanům s trvalým pobytem na území města. U vybraných druhů sociálních služeb, které jsou blíže specifikovány v Pravidlech pro poskytování dotací ze sociálního fondu města, je za občana Zlína považována taktéž fyzická osoba, která nesplňuje podmínku trvalého pobytu dle předchozí věty, avšak zdržuje se dlouhodobě na jeho území, a jsou jí dlouhodobě poskytovány některé druhy sociálních služeb, jakou jsou domy na půl cesty, noclehárny, nízkoprahová denní centra pro osoby bez přístřeší nebo terénní programy pro osoby ohrožené sociálním vyloučením.

Zdroj: Město Zlín