Radio Kroměříž můžete poslouchat na frekvencích Kroměřížsko 103.3 FM, Uherské Hradiště 88.2 FM
Poslouchejte živě Rádio kroměříž

Právě posloucháte: Hudební Mix Radia Kroměříž

Výběr přehrávače

JSME TU PRO VÁS

+420 577 477 123

VZKAZ DO STUDIAKulturní servis - Kroměřížsko.info

Pracovní servis

Psí domov

NAŠI PARTNEŘI

Podmínky účasti v soutěžích

17.02.2013

PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽÍCH RADIA KROMĚŘÍŽ (dále jako realizátor) A PŘEDÁNÍ VÝHER:

Z účasti v soutěži jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či obdobném vztahu s realizátorem soutěže, dále osoby blízké těmto osobám (ust.§ 116 zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění) a osoby přímo či nepřímo spolupracující na soutěži. Z účasti v soutěži jsou dále vyloučeny osoby, které získaly v době posledních 15 – ti dnů jakoukoliv výhru v rámci soutěže realizované ve vysílání rozhlasové stanice Radio Kroměříž. Každý soutěžící může v průběhu soutěže získat pouze jednu výhru.

Účastí v soutěži účastníci souhlasí, že v případě výhry má realizátor soutěže právo bezúplatně využít jejich osobních údajů, obrazových a zvukových záznamů týkajících se účastníků nebo jejich projevů osobní povahy (fotografie, hlas apod.) pro reklamní a marketingové účely bez omezení. Jména výherců mohou být uveřejněna v mediích a na internetu. Realizátor bez zbytečného odkladu po splnění podmínek pro získání výhry zajistí předání a čerpání výhry. Výherce není povinen výhru přijmout. Výhry nejsou vyměnitelné.

Vymáhání výhry soudní cestou je ve smyslu ust.§ 845 odst.1 z.č. 40/1964 Sb. vyloučeno. Výhru, která není hotovostí, nelze směnit za hotovost. Pokud si výherce výhru nepřevezme ve stanovené lhůtě, nejpozději však do 30 – ti dnů po jejím získání, možnost čerpat výhru zaniká. Realizátor si vyhrazuje všechna práva k soutěži a také právo upravit, přerušit nebo zrušit hru včetně změny pravidel. Realizátor soutěže má právo ve sporných případech rozhodovat s konečnou platností dle vlastního uvážení.
Vyhráli jste u nás cenu? Pro svoji cenu z našich soutěží si můžete přijít do Radia Kroměříž – (budova Domu kultury Kroměříž, Tovačovského 2828, Kroměříž) a to vždy od pondělí do pátku mezi 9. 00 až 18.00 hod. Nezapomeňte si vzít doklad totožnosti a v případě, že cenu vyzvedáváte za někoho jiného, tak i notářsky ověřenou plnou moc.

UVEŘEJNĚNÍ HERNÍHO ŘÁDU SOUTĚŽE:

Pravidla soutěže vstupují v platnost v den jejich uveřejnění na internetových stránkách www.RadioKromeriz.cz. Účastníci jsou s pravidly seznámeni a účastí v soutěži projevují vůli být jimi vázáni.