Radio Kroměříž můžete poslouchat na frekvencích Kroměřížsko 103.3 FM, Uherské Hradiště 88.2 FM
Poslouchejte živě Rádio kroměříž

Právě posloucháte: Ranní jízdu

Baví Vás: Mirek Karásek

Výběr přehrávače

JSME TU PRO VÁS

+420 577 477 123

VZKAZ DO STUDIAKulturní servis - Kroměřížsko.info

Pracovní servis

Psí domov

Zlínský kraj finančně podpoří zmírnění sucha v lesích

08.04.2021

Radní Zlínského kraje projednali poskytnutí dotací v rámci programu na podporu zmírnění následků sucha v lesích a doporučili krajským zastupitelům ke schválení přidělení dotací 14 žadatelům v celkové výši 3,55 milionu korun.

Dotace mohou žadatelé využít například na zřízení drenáže, propustky, protipožární nádržky a další opatření, která povedou k usměrňování odtoku a vsakování vody v lesích. Cílem programu je podpořit provádění lesnických činností, zvýšení odolnosti lesních porostů a zadržení vody v krajině.

Ve lhůtě pro podávání žádosti obdržel Zlínský kraj celkem 15 žádostí, z nichž jedna nesplnila podmínku přijatelnosti a nebyla dále hodnocena. Poskytnutí účelových dotací v tomto programu bude schvalovat Zastupitelstvo Zlínského kraje na svém příštím zasedání, které je naplánováno na 19. dubna.

Zdroj: Zlínský kraj