Radio Kroměříž můžete poslouchat na frekvencích Kroměřížsko 103.3 FM, Uherské Hradiště 88.2 FM
Poslouchejte živě Rádio kroměříž

Právě posloucháte: Ranní jízdu

Baví Vás: Mirek Karásek

Výběr přehrávače

JSME TU PRO VÁS

+420 577 477 123

VZKAZ DO STUDIAKulturní servis - Kroměřížsko.info

Pracovní servis

Psí domov

V Kroměříži proběhne sanace sklepů kanovnických domů

06.04.2021

Kroměřížská radnice pokračuje i letos s opravami komplexu domů v Jánské ulici, které jsou v majetku města. Na provedení sanace omítek ve sklepních prostorech, které má na rok 2021 v plánu, již vybrala zhotovitele. 

Město je majitelem pěti vzájemně propojených budov v Jánské ulici, kde v současné době sídlí Základní umělecká škola Kroměříž, a to kanovnických domů a budovy bývalého piaristického zpěváckého semináře. Jedná se o významné stavby v městské památkové rezervaci, proto jim radnice věnuje náležitou pozornost. 

Na odstranění vlhkosti domů začalo město pracovat již v loňském roce. V suterénu kanovnického domu č. p. 31 byly kompletně odstraněny omítky stěn a kleneb, což díky provětrání prostor povede do budoucna ke snížení vlhkosti zděných konstrukcí a snížení vzlínání vody do nadzemních pater budovy. Stejné práce, tedy otlučení vápenocementových omítek, se v roce 2021 budou provádět v dalších kanovnických domech č. p. 28 – 30 a objektu zpěváckého semináře č. p. 27. Sanační práce spočívají v kompletním ručním očištění stávajících omítek zdí a stropních konstrukcí - kleneb za použití zednických kladívek s dočištěním ocelovým kartáčem, v případě spár pak špachtlí.

Město za sanační úpravy ve čtyřech zmíněných sklepích zaplatí zhruba 1,5 milionu korun včetně DPH. Práce by měly probíhat od dubna do konce srpna tohoto roku. Část nákladů na sanační práce pokryje dotace z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón poskytnutá městu ministerstvem kultury.

Soubor domů v Jánské ulici (čísla popisná 27 – 31) náleží k nejhodnotnějším architektonickým celkům Kroměříže. Vybudovány byly na popud biskupa Karla z Lichtensteinu-Castelcorna biskupským architektem a inženýrem Pietrem Giovanni Tencallou na přelomu 17. a 18. století na místě drobných řemeslnických domků, starších měšťanských domů a staré obecní šatlavy. Ve druhé polovině 20. století byly jednotlivé budovy nešetrně zrekonstruovány. Byly vzájemně propojeny, vybudovala se dvorní přístavba, byl instalován výtah a došlo i na střešní okna, výměnu dveří a oken, a odstranění původní dlažby.

Zdroj: Město Kroměříž