Radio Kroměříž můžete poslouchat na frekvencích Kroměřížsko 103.3 FM, Uherské Hradiště 88.2 FM
Poslouchejte živě Rádio kroměříž

Právě posloucháte: Nonstop Mix Radia Kroměříž

Výběr přehrávače

JSME TU PRO VÁS

+420 577 477 123

VZKAZ DO STUDIAKulturní servis - Kroměřížsko.info

Pracovní servis

Psí domov

NAŠI PARTNEŘI

Memorandum, které deklaruje změnu paliva v teplárně, je podepsáno

24.01.2020

Starosta města Uherského Hradiště Stanislav Blaha a předseda představenstva MVV Jörg Lüdorf podepsali dne 22. ledna 2020 memorandum o porozumění. Cílem spolupráce mezi MVV Energie CZ a.s. a městem Uherské Hradiště, společníkem dceřiné společnosti CTZ s.r.o., je příprava změny palivového mixu v uhelné teplárně v městské části Mařatice. Přechod na jiné palivo by měl zajistit dlouhodobě stabilní ceny tepla a minimalizovat vliv teplárny na životní prostředí, včetně snížení emisí skleníkových plynů a zamezení prašnosti současné skládky uhlí.

Město má v teplárenské společnosti CTZ vlastnický podíl ve výši 49 %. Proto chceme, aby společnost CTZ při výběru nového paliva pro teplárnu zvážila i varianty, které budou v souladu s plánovanou koncepcí města o odpadovém hospodářství a měly by pozitivní vliv jak na stabilitu ceny tepla, tak na poplatky za odpad,“ sdělil k memorandu Stanislav Blaha.

Kromě klasického přechodu ze spalování uhlí na spalování zemního plynu v kogeneračních jednotkách budou ve spolupráci s městem analyzovány varianty spalování zemního plynu v kombinaci se spalováním směsného komunálního odpadu (ZEVO) a výstavba stanice na výrobu bioplynu, kde by byl likvidován biologicky rozložitelný komunální odpad. Bioplyn by byl následně spalován opět se zemním plynem v kogeneračních jednotkách.

Memorandum o spolupráci na energetickém řešení v Uherském Hradišti je plně v souladu s principy trvalé udržitelnosti celé naší MVV skupiny, kde jsme začali nahrazovat uhelné zdroje těmi na zemní plyn nebo kogeneračními jednotkami už před několika lety a u zbývajících uhelných zařízení plánujeme přistoupit k ekologickým řešením do roku 2030,“ uvedl předseda představenstva MVV Jörg Lüdorf.

Podpisu memoranda o porozumění 22. ledna v Praze předcházelo jeho projednání a následné schválení zastupiteli města Uherské Hradiště v pondělí 16. prosince 2019. 

Foto: Město Uherské Hradiště