Radio Kroměříž můžete poslouchat na frekvencích Kroměřížsko 103.3 FM, Uherské Hradiště 88.2 FM
Poslouchejte živě Rádio kroměříž

Právě posloucháte: Ranní jízdu s Alčou Vitochovou

Baví Vás: Mirek Karásek

Výběr přehrávače

JSME TU PRO VÁS

+420 577 477 123

VZKAZ DO STUDIAKulturní servis - Kroměřížsko.info

Pracovní servis

Psí domov

NAŠI PARTNEŘI

Statistické údaje kriminality na Kroměřížsku za rok 2019

22.01.2020

V roce 2019 se pachatelé na Kroměřížsku dopustili 1 300 trestných činů (objasněno bylo 68,8%), v roce 2018 to bylo 1 206 skutků (objasněno bylo 68,4%). 

V loni došlo na okrese Kroměříž k jedné vraždě. Násilných trestných činů policisté v roce 2019 řešili 167, což je o 6 skutků více než v roce předešlém. K nejčastějším násilným trestným činům patřilo například úmyslné ublížení na zdraví (71), nebezpečné vyhrožování (20), porušování domovní svobody (29), vydírání (9) či loupež (11). 

Mravnostních trestných činů loni šetřili 29, což je o 5 více než předloni. Jednalo se zejména o případy znásilnění (6) nebo o pohlavní zneužívání (9). 

Majetkových trestných činů policisté na Kroměřížsku v roce 2019 vyšetřovali celkem 378, což je o 24 více než v roce 2018. Pachatelé se vloupávali do firem, obchodů, restaurací, chat, domů i bytů nebo do vozidel. Odnášeli si s sebou různé cennosti, elektroniku, nářadí, jízdní kola, kovové předměty či součástky a další vybavení. Poměrně rozšířené byly také kapesní krádeže v obchodech, restauracích a na dalších místech, která jsou přístupná pro veřejnost. Kradla se rovněž auta (28) a jízdní kola (10). Mnoho případů se týkalo také poškozování majetku (59).

Potýkali se rovněž s podvodníky (59) nebo výtržníky (39) či sprejery (32). Za loňský rok evidujeme hned 114 trestných činů maření výkonu úředního rozhodnutí. Velkou měrou se na tomto čísle podíleli řidiči, kteří usedli za volant i přes zákaz. Řidiči se také dopouštěli trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, a to ve 106 případech. Za rok 2019 je evidováno 97 skutků zanedbání povinné výživy, kdy rodiče neplatili výživné na své děti.

V loňském roce odhalili kriminalisté přes 30 případů, které souvisely s drogovou trestnou činností. Ve třiceti případech se pachatelé dopustili nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů, ve dvou protizákonně pěstovali konopí a v jednom pak omamné a psychotropní látky přechovávali. Nejčastěji vyráběnou, přechovávanou a prodávanou drogou byl pervitin a marihuana. V souvislosti s touto trestnou činností dopadli 35 pachatelů, šest z nich pak skončilo ve vazbě.  V roce 2019 byly bezmála dvě desítky drogových deliktů řešeny blokově či v přestupkovém řízení.

Hospodářských trestných činů policisté loni vyšetřovali celkem 195, tedy o 22 méně než v roce 2018. V těchto případech se nejčastěji jednalo o neoprávněné držení platební karty (37), podvod (16), úvěrový podvod (63), zpronevěru (5) a daňové delikty. Tyto skutky jsou většinou velmi rozsáhlé a složité. Charakteristické jsou také vysoké škody na majetku a skrytá jednání, která často vyjdou najevo až po delší době. 

Loni policisté zajistili majetkové hodnoty a výnosy z trestné činnosti v celkové výši 6 milionů korun.

Z 854 stíhaných osob bylo 333 recidivistů, 30 cizinců, 22 pachatelů mladších patnácti let a 44 pachatelů ve věku patnáct až sedmnáct let. Trestnou činnost pod vlivem alkoholu a omamných a psychotropních látek spáchalo minimálně 284 pachatelů.

V rámci přestupkového jednání bylo v loňském roce zaevidováno 13 056 přestupků, předloni 11 784. Více jak jedenáct tisíc přestupků řešili policisté na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Přestupků proti majetku bylo více jak 700 a 678 přestupků evidují na úseku proti občanskému soužití a veřejnému pořádku.