Radio Kroměříž můžete poslouchat na frekvencích Kroměřížsko 103.3 FM, Uherské Hradiště 88.2 FM
Poslouchejte živě Rádio kroměříž

Právě posloucháte: Nonstop Mix Radia Kroměříž

Výběr přehrávače

JSME TU PRO VÁS

+420 577 477 123

VZKAZ DO STUDIAKulturní servis - Kroměřížsko.info

Pracovní servis

Psí domov

NAŠI PARTNEŘI

Zlín chce využít lokalitu pod sportovní halou

10.12.2019

Statutární město Zlín vyhlašuje výzvu k podání návrhů na budoucí využití území ulice Březnická pod sportovní halou. Návrhy mohou podat veřejné instituce, stát, investoři ale i široká veřejnost. Cílem je nasbírání takových záměrů, které ve své vzájemné provázanosti umožní vytvořit polyfunkční stavební soubor, který se vhodně začlení do městské struktury a bude přínosem rozvoje města.

 „Město má dlouhodobě zájem na vyřešení využití rozvojového území vymezeného ulicemi Březnická, Mostní, U zimního stadionu a sportovní halou. Jedná se o stavebně nevyužité plochy, dosud sloužící pouze dopravě. Vzhledem k rozsahu a poloze vůči centru města jde o jedinečnou příležitost pro rozvoj širšího centra města, ale i celkové atraktivity Zlína v širším kontextu. Dlouhodobě jsme připravovali a vykupovali pozemky pod plánovaným obchodním komplexem, tzv. Kaskádou. A majetkově vyčistili toto území pro potřeby města a naplánovali dopravní řešení vč. křižovatky Mostní - Březnická. Nyní nastává etapa číslo II, kdy záměr využít tyto plochy, můžeme nechat zpracovat architektům a urbanistům,“ sdělil náměstek primátora města Zlína Miroslav Adámek.

Navržené záměry vyhodnotí z pohledů přínosů pro rozvoj města odborná komise města a následně budou podkladem pro vyhlášení urbanistické soutěže na celé rozvojové území. Obecně zadavatel výzvy preferuje umístění více menších zařízení, která by měla být vzájemně provázaná a dotvářela by jak přirozené centrum aktivit, tak cíl pěších cest v rámci centra města. Nový urbanistický soubor by tak měl vhodně doplnit strukturu města funkčně i prostorově.

„Jsme přesvědčeni, že koncepční řešení tohoto území může být silným impulsem pro nový rozvoj Zlína. Naší vizí je vytvoření nové multifunkční městské čtvrti, která bude mít vlastní veřejný prostor a bude zahrnovat funkce bydlení, občanské vybavenosti, obchodní i sportovní. Toto místo by se mělo stát časem velmi atraktivní částí městského centra a poskytnout i občanskou vybavenost Zlíňanům a zejména čtvrti Letná,“ doplnil Pavel Brada.

Město otevírá výzvu jak svým obyvatelům ve smyslu podnětů a návrhů k řešení některých lokálních záležitostí, tak především veřejným i soukromým subjektům, které by měly zájem realizovat některé ze svých stavebních záměrů v centru našeho krajského města.

Foto: Město Zlín