Radio Kroměříž můžete poslouchat na frekvencích Kroměřížsko 103.3 FM, Uherské Hradiště 88.2 FM
Poslouchejte živě Rádio kroměříž

Právě posloucháte: Nonstop Mix Radia Kroměříž

Výběr přehrávače

JSME TU PRO VÁS

+420 577 477 123

VZKAZ DO STUDIAKulturní servis - Kroměřížsko.info

Pracovní servis

Psí domov

NAŠI PARTNEŘI

Radní schválili dva nové investiční záměry v dopravě

10.07.2019

Dvě stavební akce na krajské silniční síti za celkem 33 milionů korun schválili radní Zlínského kraje. Jde o rekonstrukci silnice v Sazovicích a přestavbu propustku na nový most v Mikulůvce. 

„Zahájeny by měly být během měsíce srpna. Jejich realizace přispěje nejen k vyššímu komfortu pro řidiče, ale také ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu,“ sdělil hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek.

Silnice III/43829: Sazovice 
Půjde o stavební úpravu silnice v celkové délce 1 588 metrů v průjezdním úseku obce Sazovice. Vyměněny zde budou krytové vrstvy vozovky a provedeny lokální vysprávky. Součástí stavby bude obnova odvodnění vozovky, vybudování dešťových vpustí s přípojkami do stávající kanalizace a obnova jednoho propustku. Obnoveno bude také vodorovné a svislé dopravní značení. Současně s touto stavbou bude obec Sazovice realizovat související stavební úpravy připojení místních komunikací, sjezdů k sousedním nemovitostem a doplnění chodníkových ploch. Celkové náklady: 24,852 milionu korun, předpokládaný termín realizace: srpen 2019 – červen 2020.

Silnice III/05724: Mikulůvka, mostní objekt 
Předmětem stavby bude kompletní přestavba havarijního propustku na nový most, který je součástí silnice III/05724 v obci Mikulůvka. Propustek zde převádí silnici přes levostranný přítok říčky Mikulůvky. Stávající propustek i lávka pro pěší budou odstraněny a na jejich místě se vybuduje nový mostní objekt včetně chodníku. Na mostě bude osazeno oboustranné ocelové zábradlí. Obec Mikulůvka zde bude souběžně provádět stavbu navazujícího chodníku a úpravu napojení místních komunikací. Celkové náklady: 7,981 milionu korun, předpokládaný termín realizace: srpen 2019 – listopad 2019.