Poslouchejte živě Rádio kroměříž

Právě posloucháte: Nonstop Mix Radia Kroměříž

Výběr přehrávače

JSME TU PRO VÁS

+420 577 477 123

VZKAZ DO STUDIAKulturní servis - Kroměřížsko.info

Pracovní servis

Psí domov

NAŠI PARTNEŘI

Rada schválila uzavření nových smluv s dopravci na železnici

15.03.2019

ZLÍNSKÝKRAJ – Uzavření smluv se společnostmi České dráhy a ARRIVA vlaky, které budou od 15. prosince letošního roku zajišťovat veřejnou drážní dopravu ve Zlínském kraji, schválili krajští radní. Tento záměr již v lednu posvětilo krajské zastupitelstvo a podpis smluv proběhne v pátek 15. března.

 

„Nové smlouvy zohledňují navýšení objednávaných vlakových kilometrů o 34 % ročně oproti současnému stavu.Věříme, že posílení nabídky vlakových spojů přispěje k zastavení negativníhotrendu úbytku cestujících a přilákání cestujících nových,“ uvedl Pavel Botek,náměstek hejtmana Zlínského kraje zodpovědný za oblast dopravy, a dále dodal:„Vzhledem k časové náročnosti veřejné soutěže jsme zvolili formu příméhozadání, což nám umožňuje platná legislativa. Po dobu několika měsíců jsme jednali se čtyřmi dopravci. Smlouvy jsme se nakonec rozhodli uzavřít se společnostmi České dráhy a ARRIVA vlaky, které pro jednotlivé provozní soubory předložilynejnižší nabídkové ceny a zároveň splnily námi stanovené standardy a požadavky, co do kvality vozidel i kvality poskytovaných služeb ve vlacích, stanicích  a zastávkách.“

Zatímco České dráhy budou na základě nových smluv zajištovat dopravu na linkách v rámci provozních souborů A a C, společnost ARRIVA vlaky na linkách spadajících pod provozní soubor B (podrobné informace viz níže).

O výběru provozovatele linek v rámci provozního souboru D(linky Kroměříž – Zborovice a Kojetín – Valašské Meziříčí – Rožnov podRadhoštěm) prozatím nebylo definitivně rozhodnuto. Ostatní výkony (trati 280Olomouc/Přerov – Vsetín a 340 Brno – Uherské Hradiště) budou podle mezikrajskésmlouvy provozovány Olomouckým respektive Jihomoravským krajem.

„V průběhu jednoho a půl až dvou let vyhodnotí kraj nový modelveřejné dopravy. Ve smlouvách s dopravci si nechává možnost redukovat nebonavyšovat objednaný rozsah dopravy až o 25 % v každém z provozních souborů,“dodává Pavel Botek.

Základnísmluvní období u provozních souborů A a C je pouze čtyřleté s ohledem napředpokládané dokončení elektrifikace trati Otrokovice – Vizovice. Po spuštěníelektrického provozu by se měly tyto soubory náležitě upravit a vysoutěžit novésmlouvy.

Provoznísoubor A (nezávislá trakce)
linky Otrokovice – Zlín – Vizovice, Kroměříž – Zlín – Vizovice, Veselí nadMoravou – Otrokovice – Zlín, Přerov – Zlín

Dopravce:České dráhy a.s.
Doba trvání: 2019 – 2023 (4 roky)      
Roční výkon: 811 497 vlkm (z toho pro území Zlínského kraje 775 390 vlkm)

Provoznísoubor B (nezávislá trakce)
linky Rožnov pod Radhoštěm – Vsetín – Bylnice, Vsetín – Velké Karlovice, StaréMěsto u Uherského Hradiště – Uherský Brod – Bylnice, Uherský Brod/Újezdec –Luhačovice

Dopravce:ARRIVA vlaky s.r.o. 
Doba trvání: 2019 – 2029 (10 let)       
Roční výkon: 1 869 282 vlkm (z toho pro území Zlínského kraje 1 859 583 vlkm)

Provoznísoubor C (závislá trakce) 
linka Přerov – Břeclav

Dopravce:České dráhy a.s. 
Doba trvání: 2019 – 2023 (4 roky)      
Roční výkon: 1 023 581 vlkm (z toho pro území Zlínského kraje 843 167 vlkm)

Pozn.:vlkm = vlakový kilometr

Zpracoval: Jan Vandík

14. 3. 2019

 

Další informace:
Adéla Kousalová
tisková mluvčí Zlínského kraje 
577 043 190, 606 369 686
adela.kousalova@kr-zlinsky.cz