Poslouchejte živě Rádio kroměříž

Právě posloucháte: Večerní Pohoda

Baví Vás: Kamila Krátká

Výběr přehrávače

JSME TU PRO VÁS

+420 577 477 123

VZKAZ DO STUDIAKulturní servis - Kroměřížsko.info

Pracovní servis

Psí domov

NAŠI PARTNEŘI

Otrokovice bojují proti bezdomovectví úspěšnou metodou housing first

06.12.2018

Pro města, která se potýkají s bezdomovectvím, a pro jejich obyvatele vysvitla naděje, že řešení bezdomovectví existuje. Největší odborníci na ukončování bezdomovectví ze zemí, kde má práce s osobami bez přístřeší mnohem delší historii než u nás, jako jsou USA, Velká Británie, Finsko nebo Kanada přišli s průzračným a prostým řešením. „Nechcete mít ve městě bezdomovce? Ubytujte je a nebudou to bezdomovci.“

Například praxe v desítkách měst v USA dospěla do fáze, ve které je dlouhodobým cílem či vizí dosažení stavu, kdy budou město a s ním spolupracující organizace a instituce schopné postupně zajistit bydlení pro všechny lidi bez přístřeší, a dále pak pro právě tolik osob, kolik se v daném měsíci ocitne bez střechy nad hlavou. Cílem je prakticky ukončit bezdomovectví. A k takovému dlouhodobému cíli se nastavují nástroje a podmínky, za kterých lze cíle dosáhnout.

Dosavadní praxe v České republice spočívala nejčastěji v tom, že rodiny nebo lidé v bytové nouzi dostali pronájmy ve standardních bytech až na základě postupných kroků, tedy až tehdy, kdy klient prokázal dlouhodobou schopnost a vhodnost pro samostatné bydlení. Až si to tedy tzv. zasloužil. 

Zjišťuje se, že takové systémy nefungují dostatečně efektivně, protože na dlouhé cestě k samostatnému bydlení a především bydlení v bytě s běžným standardem, bylo příliš mnoho překážek. Pro člověka, který je v nejistém bydlení, na ubytovně nebo v azylovém domě, je překonávání nástrah života mnohem obtížnější, proto lidé často ztráceli motivaci, selhávali a možnost samostatného bydlení se jim vzdalovala. Zásluhové systémy mají tendenci udržovat klienty ve statusu bezdomovectví. A co je nejvíc paradoxní, úspěšní jsou v nich ti, kteří potřebují nejmenší míru podpory a takové systémy se tak míjí účinkem.

Pro inspiraci, jak to dělat lépe, není třeba hledat odborníky za mořem. Průkopníkem v České republice je Statutární město Brno, které realizuje několik projektů, které mají ověřit metody práce s lidmi, kteří mají problémy s bydlením. To, co může vést ke skutečnému řešení bezdomovectví, je systematické fungování sociálního bydlení na základě principu „housing first“, česky překládáno jako „bydlení především.“ 

Je to postup řešení bezdomovectví u konkrétní rodiny nebo osoby, při kterém je prvním krokem zajištění bydlení a podpory, aby si klient byl schopný bydlení udržet. Až následně se řeší vše ostatní. Úspěšnost těchto systémů se například v projektu Rapid re-housing v Brně u cílové skupiny rodiny s dětmi bez přístřeší dostala na 96%. To znamená, že z 50 rodin, které získaly pronájem ve standardním bytě, si ho 48 rodin dokázalo udržet. 

Rodiny, které původně žily v nuzných podmínkách na ubytovnách, zvládají platit nájem, zvládají soužití s ostatními nájemníky v bytových domech, zvládají přípravu dětí do školy, nemluvě o zlepšení zdravotního stavu a schopnosti získat práci nebo řešení dalších problémů jako jsou exekuce, zpřetrhané rodinné vazby nebo závislosti. 

Zkušenost z projektu Pilotní ověření sociálního bydlení v Otrokovicích (reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_128/0006182) je podobná. „Ze třiadvaceti doposud podpořených domácností si všichni klienti bydlení udrželi a pouze jeden klient odešel do domova pro seniory, protože již nebyl soběstačný a potřeboval hodně péče,“ upřesnil Kamil Hric, vedoucí projektu. 

V mnoha městech v ČR i v otrokovických podmínkách je zásadní počet bytů k pronájmu, které jsou k dispozici. Jak uvedl Vít Lesák, ředitel Platformy pro sociální bydlení, na semináři Ukončování bezdomovectví pořádaném městem Otrokovice: „Představte si, že máte město, ve kterém je šedesát osob v bytové nouzi a každý měsíc se jejich počet zvyšuje průměrně o dvě osoby. I přesto, že nastavíte propracovaný systém vyhodnocování cílové skupiny a spravedlivé rozhodování o tom, komu přidělit byt, tak v případě, že ročně přidělíte třeba jen deset bytů, nemáte efektivní systém sociálního bydlení, protože počet osob bez přístřeší stále roste.“

Ukončování bezdomovectví je nejmodernější trend, který je prezentován odborníky z Platformy pro sociální bydlení. Z koncepčního hlediska se jedná o zcela nový způsob uvažování o nastavování cílů v tématu řešení bezdomovectví. Město Otrokovice, které se dlouhodobě věnuje zkvalitňování služeb pro své občany, plánuje spolupracovat i nadále s nejlepšími odborníky na lokální i národní úrovni a tyto trendy hodlá zkoumat a ověřovat v rámci projektů podporovaných Evropskými strukturálními a investičními fondy i v následujících letech.

Zdroj: MÚ Otrokovice