Poslouchejte živě Rádio kroměříž

Právě posloucháte: Večerní Pohoda

Baví Vás: Kamila Krátká

Výběr přehrávače

JSME TU PRO VÁS

+420 577 477 123

VZKAZ DO STUDIAKulturní servis - Kroměřížsko.info

Pracovní servis

Psí domov

NAŠI PARTNEŘI

Do Uherskohradišťské nemocnice zavítali evropští experti na energetiku

09.11.2018


V rámci mezinárodního projektu BOOSTEE-CE, který se zabývá zvyšováním energetické účinnosti ve středoevropských městech, navštívili Uherskohradišťskou nemocnici energetičtí experti z Rakouska, Itálie, Chorvatska, Slovinska, Maďarska a Polska věnující se poradenství v oblasti energetické efektivity budov a energetického plánování měst a regionů.

„Předmětem návštěvy zahraničních kolegů byla prohlídka tří nemocničních budov, které jsou zahrnuty jako pilotní objekty projektu BOOSTEE-CE s komplexním pojetím zlepšení energetické efektivity budov. Konkrétně si prohlédli nový pavilon interny, budovu patologie a nemocniční ubytovnu Na nožkách," sdělila Miroslava Knotková, ředitelka Energetické agentury Zlínského kraje, která je partnerem projektu.

Výstavba nového pavilonu hradišťské interny navazuje na první etapu centrálního objektu dokončeného v roce 2015. Po uvedení stavby do provozu se bude Energetická agentura Zlínského kraje podílet na sledování spotřeb energie nového pavilonu a bude sbírat a analyzovat data měsíčních spotřeb elektřiny, zemního plynu, vody, množství spalovaného odpadu a jsou hodnoceny i finanční náklady na jednotlivé komodity. Pro detailní hodnocení slouží měření spotřeb tepla na jednotlivých patách objektů.

U ubytovny Na nožkách a budovy patologie se Energetická agentura Zlínského kraje podílela přípravou projektů a zpracováním žádostí o dotace na komplexní zateplení budov z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). „Ubytovna v areálu nemocnice byla jednou ze dvou posledních budov, u kterých neproběhla komplexní rekonstrukce obálky budovy. Tato budova byla zrekonstruována rovněž i z vnitřní části, včetně rozvodů, elektřiny, vody, kanalizace a tepla. Projektem budou uspořeny nejen emise, ale i provozní náklady," informovala ředitelka Knotková.

Budova patologie již měla vyměněná okna a dveře, ale doposud nebyla zateplena střecha a obvodový plášť. Zateplení střechy a obvodového pláště budovy patologie zlepšilo nejen vzhled budovy, ale i významně snížilo provozní náklady úsporou energie na chlazení.

Zahraniční energetičtí experti si prohlédli také stávající spalovnu nemocničního odpadu, která využívá teplo ze spalin pro vytápění a ohřev vody. „Dosavadní roční kapacita zpracovaného nemocničního odpadu činí 350 tun. V dalších krocích se hodláme zabývat modernizací současné spalovny nemocničního odpadu na zařízení energetického využívání odpadu a instalací fotovoltaických elektráren na střechy objektů tak, aby nemocnice byla co nejvíce energeticky soběstačná," uvedla Miroslava Knotková.

Mimo výše uvedené nemocniční budovy je do projektu BOOSTEE-CE zahrnuta také modernizace pěti památkově chráněných budov v majetku Zlínského kraje, včetně  Gymnázia Holešov, Vyšší odborné školy pedagogické a sociální a Střední pedagogické školy Kroměříž, Základní školy praktické a Základní školy speciální Kroměříž.

Zdroj: Zlínský kraj