Poslouchejte živě Rádio kroměříž

Právě posloucháte: Nonstop Mix Radia Kroměříž

Výběr přehrávače

JSME TU PRO VÁS

+420 577 477 123

VZKAZ DO STUDIAKulturní servis - Kroměřížsko.info

Pracovní servis

Psí domov

NAŠI PARTNEŘI

Ve Zlíně se hovořilo o úpravě rizikových míst na silnicích v kraji

12.10.2018


Zahájit diskuzi vedoucí k návrhům a následné realizaci konkrétních opatření pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu ve Zlínském kraji – to bylo mimo jiné cílem Dopravní konference s BESIPEM & Fondem zábrany škod, jejíž šestý ročník hostilo ve středu 10. října Kongresové centrum Zlín. Mezi odborníky zabývající se problematikou bezpečnosti silničního provozu byl také náměstek hejtmana Pavel Botek, zodpovědný za oblast dopravy, který nad konáním konference převzal záštitu.

„Na konferenci zazněly návrhy na úpravu celkem tří rizikových míst ve Zlínském kraji, na nichž často dochází k dopravním nehodám. Jde o úsek silnice II/150 u Poličné, křižovatku na silnici II/495 ve Vlčnově a úsek silnice I/50 u Starého Hrozenkova," informoval Pavel Botek.

V prvním případě jde o frekventovanou silnici mezi Valašským Meziříčím a Bystřicí pod Hostýnem. V dotčeném úseku došlo od ledna 2013 již k 14 dopravním nehodám. Je zde úzká vozovka, bez zpevněných krajnic a vodících čar, kopírující terén. I když zde platí zákaz předjíždění, není zde omezena rychlost. Navrženo tu proto bylo stanovení doporučené rychlosti, instalace vodicích tabulí a odstranění okolní vegetace pro větší přehlednost úseku.

Co se týká křižovatky silnic II/495 a III/4957 ve Vlčnově, nebezpečná je zejména její rozlehlost a s ní související přílišná délka přechodů pro chodce. Od ledna 2013 zde bylo zaznamenáno 10 dopravních nehod. Jako vhodná řešení pro větší bezpečnost byla navržena obnova vodorovného dopravního značení, úprava pruhů a přestavba křižovatky na kruhový objezd.

Úsek silnice I/50 u Starého Hrozenkova je nebezpečný hlavně kvůli kombinaci směrového a výškového vedení trasy. Od ledna 2013 zde došlo k 17 dopravním nehodám. Doporučeno zde proto bylo stanovení doporučené rychlosti a úprava uspořádání vozovky a jejího příčného sklonu.

Zdroj: Zlínský kraj