Radio Kroměříž můžete poslouchat na frekvencích Kroměřížsko 103.3 FM, Uherské Hradiště 88.2 FM
Poslouchejte živě Rádio kroměříž

Právě posloucháte: Odpolední relax

Baví Vás: Jitka Hrdličková

Výběr přehrávače

JSME TU PRO VÁS

+420 577 477 123

VZKAZ DO STUDIAKulturní servis - Kroměřížsko.info

Pracovní servis

Psí domov

Červené barety obsadily Holešov

26.08.2013


V pátek 23. srpna po Holešově pohybovalo několik stovek mužů v červených baretech na hlavách, většinou dokonce v uniformách s výsadkářskými odznaky. U příležitosti 45. výročí sovětské okupace Československa se konalo setkání členů Klubu výsadkových veteránů Holešov, sdružujícího bývalé příslušníky – důstojníky, praporčíky i vojáky prezenční služby - 7. výsadkového pluku zvláštního určení, krycím názvem VÚ 7374. 

Elitní jednotky, vybudované v Holešově v roce 1961 po vzoru britských commandos – SAS a amerických rangers, která používala po jejich vzoru červené barety a která představovala nejen v celé československé armádě, ale i ve vojscích celé tehdejší Varšavské smlouvy zcela výjimečnou, špičkovou sílu, která se jediná vyrovnala svým výcvikem a výzbrojí obdobným jednotkách západních armád. 

Jednotky, která se jako jediná během srpnové okupace postavila neohroženě ruské přesile, vyzbrojené tanky a nejen že Rusy nepustila do holešovských kasáren a neposkytla jim přes namířené kanóny žádnou podporu, ale naopak vytvořila v Hostýnských horách utajený odřad, připravený k bojovým akcím na záchranu vedení státu i k boji proti okupantům. Za tento statečný postoj byl v roce 1969 holešovský výsadkářský pluk zlikvidován, rozpuštěn a jeho příslušníci, označení za nacionalisty a revizionisty řadu let pronásledováni.

Na činnost 7. výsadkového praporu navázal po roce 1989 Klub výsadkových veteránů Holešov, sdružující bývalé vojáky pluku. Slavnostní páteční setkání bylo zahájeno v 11 hodin dopoledne nástupem členů klubu na shromaždišti jeho bývalých kasáren, nyní Vyšší policejní školy a střední policejní školy Ministerstva vnitra ČR. Více než 200 mužů v červených baretech, vyrovnaných v útvaru na bývalém „cvičáku“ sice už v obličejích poznamenal věk – vždyť většině z nich se blíží sedmdesátka, nebo už ji překročili. Ale pořád na nich byla vidět houževnatost, tvrdost, odolnost – jistě by každý z nich byl ještě teď schopen třeba absolutně potichu nožem zabít několik podstatně mladších protivníků – skvěle naučené dovednosti se prostě nezapomínají. 

Při pohledu na nastoupené příslušníky pluku autorovi těchto řádek vytanula zasutá vzpomínka z dětství – ve dny, následující po ruské okupaci, byli všichni unavení z neustále projíždějících kolon ruské techniky, ze všude přítomných ruských vojáků – špinavých, zarostlých, v uniformách připomínajících dlouho používané a neprané montérky, z jejich arogantních důstojníků s obrovskými čepicemi, připomínajícími šlehačkové dorty. Úplným protikladem byly  občasné výjezdy lehkého kolového obrněného auta či „džípu“ s několikametrovou anténou. Zastavovaly u tehdejší radnice na náměstí či před úřadovnou VB v dnešním bistru Labužník. Vždy z nich vyskočili štíhlí, urostlí mládenci ve slušivých uniformách, s červenými barety a s úsměvem na rtech, odborně zajistili prostor kolem a jejich stejně tak pěkní důstojníci, lišící se od vojínů  jen výložkami, šli dovnitř něco projednávat. Nejednou sklidili od kolemjdoucích potlesk, ale především všem přinášeli naději, že nejsme tak strašně bezmocní, že máme svoji armádu, která už na první pohled vysoce převyšuje okupantskou chamraď.

Ale vraťme se na shromaždiště v bývalých kasárnách. Celou akci moderoval (a členům klubu velel) tiskový mluvčí klubu kpt. v záloze JUDr. Pavel Chmelík. Před tribunu nastoupily praporečníci se zástavami – se zástavami 7. výsadkového pluku i Klubu výsadkových veteránů Holešov. Jako první pozdravil přítomné starosta města Holešova Pavel Svoboda. Vzpomenul slavnou existenci 7. výsadkového pluku, jeho mimořádné hrdinství během ruské okupace a potřebu objasňovat tuto kapitolu historie našeho města dětem a mládeži, kteří si již události roku 1968 nepamatují.

Jako druhý vystoupil ředitel Vyšší policejní školy a střední policejní školy MV ČR v Holešově, plukovník Ing. Jiří Dvořák, hostitel celé akce. Přihlásil se k hrdé tradici 7. výsadkového pluku a přislíbil i nadále podporu činnosti Klubu.

Po něm pozdravil bývalé výsadkáře hejtman zlínského kraje, podplukovník v záloze, MVDr. Stanislav Mišák, který přijal osobní záštitu  nad tímto setkáním a dlouhodobě podporuje činnost Klubu výsadkových veteránů. Ocenil statečné postoje výsadkářů a význam boje za svobodu – od dob světové války, německé okupace až po dnešní dny, kdy pořád ještě z různých stran hrozí našemu státu a národu nebezpečí.

Náčelník štábu 7. výsadkového pluku, plk. v.v. Ing. Jiří Dufek vzpomenul nejen statečných postojů všech příslušníků pluku v oněch srpnových dnech, ale i následující likvidaci pluku a opomíjení jeho významu pro vznik speciálních jednotek v ČR současnou historiografií.

A nakonec pozdravil přítomné plk.v.v. Anton Múdry, předseda Klubu výsadkových veteránů Slovenské republiky, rovněž bývalý příslušník 7. výsadkového pluku v Holešově, který zdůraznil, že nikdy nerozlišoval mezi českými a slovenskými vojáky a jednotkami a že pro něj vždy budou výsadkáři českoslovenští!

Po slovenské a české hymně odpochodovala čestná stráž se zástavami a členové Klubu byli pozváni na společenské odpoledne v internátu Policejní školy. Po skončení nástupu vyhlásil předseda Klubu výsadkových veteránů, kapitán v.v. Dušan Hric  v prostorách policejní školy  rozkaz, kterým byli oceněni medailí plk. J. Valčíka, první vojenskou medailí, zřízenou krajem, tedy Radou Zlínského kraje, osobnosti jako hejtman pplk.. v.z. MVDr. Mišák, velitel krajského vojenského velitelství plk.gšt. Ing. Henner, plk. v.v. Ing. Dufek, plk. Ing. Dvořák, kpt. v.v. Hric, představitelé prostějovských speciálních jednotek, které navazují ve své činnosti na 7. výsadkový pluk a další.  

Setkání výsadkových veteránů, sledované celostátními médii, bylo opravdu důstojnou akcí, potvrzující stále trvající aktivitu bývalých výsadkářů, které naše město přijalo za své a na jejichž hrdinství a statečnost je oprávněně hrdé!

zdroj a foto: holesov.cz (-kb-)

Související fotografie