Radio Kroměříž můžete poslouchat na frekvencích Kroměřížsko 103.3 FM, Uherské Hradiště 88.2 FM
Poslouchejte živě Rádio kroměříž

Právě posloucháte: Hudební Mix Radia Kroměříž

Výběr přehrávače

JSME TU PRO VÁS

+420 577 477 123

VZKAZ DO STUDIAKulturní servis - Kroměřížsko.info

Pracovní servis

Psí domov

NAŠI PARTNEŘI

Kácení stromů na zahradě bez povolení

17.07.2013


Od 15. července začala platit nová vyhláška ministerstva životního prostředí, která mění některé podmínky pro udělování povolení ke kácení dřevin. Největší novinkou je skutečnost, že už není nutné žádat o souhlas ke kácení stromů, které rostou v zahradách.

„Zahradou je však podle této vyhlášky míněn pouze pozemek v zastavěném území obce, který je u rodinného nebo bytového domu ve smyslu stavebního zákona a který je oplocený a nepřístupný veřejnosti. Všechny tyto podmínky musí být splněny současně. Nestačí tedy, že pozemek je oplocený a je na něm třeba zahradní chata. A je jedno, jak je pozemek zařazen podle katastrální vyhlášky," upozornila vedoucí odboru životního prostředí kroměřížské radnice Božena Ševčíková. I nadále také platí, že bez souhlasu úřadu lze kácet stromy o obvodu kmene do 80 cm ve výšce 130 cm nad zemí (pokud nejsou součástí stromořadí nebo významného krajinného prvku) a zapojený porost dřevin do plochy 40 čtverečních metrů.

Naopak kácení ostatních stromů, které mají ve výšce 130 cm obvod kmene větší než 80 cm, je možné i nadále pouze se souhlasem orgánu ochrany přírody. „Stejně tak je nutný souhlas pro kácení stromů bez ohledu na velikost, které jsou součástí stromořadí, tj. souvislé i nesouvislé řady nejméně 10 stromů, nebo významného krajinného prvku, např. břehového porostu," vysvětlila Božena Ševčíková. Novinkou je nezbytný souhlas pro kácení dřevin v tzv. zapojeném porostu na ploše větší než 40 m2 . „Doposud se souhlas týkal pouze porostů keřů, teď to platí i pro plochy, porostlé mladými stromy o malém obvodu kmene, které se ale ve svých korunách dotýkají nebo překrývají. Jsou to třeba různé remízy a porosty na mezích, většinou jsou to nálety mladých dřevin," dodala vedoucí odboru životního prostředí.

Zdroj: Město Kroměříž
ilustrační foto