Poslouchejte živě Rádio kroměříž

Právě posloucháte: Ranní jízda

Baví Vás: Kamila Krátká

Výběr přehrávače

JSME TU PRO VÁS

+420 577 477 123

VZKAZ DO STUDIAKulturní servis - Kroměřížsko.info

Pracovní servis

Psí domov

NAŠI PARTNEŘI

Holešovský zámek se pyšní prvními fasádami

18.06.2013

Až nečekaně rychle se podařilo obnovit fasády ve vnitřní části, tedy nádvoří, zámku v Holešově.

Původní zadání počítalo s obnovou střechy v této části objektu, ale po zjištění nákladů na stavbu lešení vedení města usoudilo, že by bylo dobré opravit i fasády. Ty byly dokončeny v závěru května letošního roku podobně jako hlavní část akce, výměna střešní krytiny a oprava a zabezpečení krovů. Obnova střechy ze strany nádvoří je tedy již dokončena a nyní se uzavírají práce na vnější severní straně. Tímto se tato etapa prací uzavírá. S dokončením nádvoří ale také souvisí obnova fasád, která ale je mnohem více středem pozornosti. Především pro zvolení barevnosti a její členění.

"Zvolit barevnost fasády nebylo jednoduché, protože jednak bylo třeba stanovit dobu vývoje či historie, která by měla prezentovat zámek, ale také z architektonického a grafického pohledu prezentovat samotné členění fasády. V podstatě se vycházelo ze dvou variant, zvolit okrové či žluté odstíny (podobné jako doposud), nebo použít bílé (tzv. starobílé) a šedé členění," říká místostarosta města Holešova Rudolf Seifert.  

V průběhu jara probíhaly polemiky na úrovni Národního památkového ústavu, vedení města a pracovníků městského úřadu a také některými zásadními připomínkami přispěl Ing. arch Ladislav Patrnek. Jedním z nejdůležitějších momentů pro rozhodnutí bylo bohaté členění fasády a také skutečnost, že kolem oken jsou kamenná pískovcová ostění.

A jaký je výsledek? Ten každý již může zhodnotit. Někteří příchozí argumentují tím, že odstín „žluté“ ve výplních mohl být sytější. Toto tvrzení jistě vychází z dřívější barevnosti, kdy fasády na nádvoří byly laděny do okru a pocházely zřejmě z počátku 70. let minulého století. Současná barevnost významnou měrou zvýrazňuje právě onu bohatost členění fasády a zdůrazňuje její prvky. Mezi ně patří právě ostění oken a pilastry (naznačené sloupy).

"Každý člověk je jistě jiný a má jiné estetické vnímání a asi si budeme muset na nové řešení barevnosti zvyknout. Ale její současné řešení dává stavbě velkou dominantnost a přispěje jistě k důstojnosti naší nejvýznamnější památky a chlouby našeho města a širokého regionu,"  dodává Seifert. 

V současné době dále probíhají práce na zprovoznění zámecké restaurace a také se připravuje konečná podobě řešení nádvoří. Po dalších schůzkách výše jmenovaných zřejmě bude nádvoří zadlážděno žulovou dlažbou a také bude prezentováno v částmi kolem kašny původní valounové dláždění. Zámek tedy tím v dohledné době získá velmi zajímavý a multifunkční prostor a rozšíří své zázemí pro další bohaté aktivity. A tím přispěje k dalšímu rozvoji společenského života v Holešově.