Radio Kroměříž můžete poslouchat na frekvencích Kroměřížsko 103.3 FM, Uherské Hradiště 88.2 FM
Poslouchejte živě Rádio kroměříž

Právě posloucháte: Dopolední maraton

Baví Vás: Matěj Neradilek

Výběr přehrávače

JSME TU PRO VÁS

+420 577 477 123

VZKAZ DO STUDIAKulturní servis - Kroměřížsko.info

Pracovní servis

Psí domov

NAŠI PARTNEŘI

Muzeum Kroměřížska zve na výstavu Náhrdelník času

01.02.2022

Výstava Náhrdelník času, kterou připravilo Muzeum Kroměřížska, přibližuje měnící se vztah člověka a přírody od paleolitu a mezolitu (starší a střední doby kamenné – cca 2,5 mil. až 6000 př. n. l.) až po raný středověk (550 až 1200 n. l.). Propojuje pohled archeologie i přírodních věd.

Pomyslnou nitku náhrdelníku tvoří řeka Morava, která je nejdůležitějším přírodním elementem celého zdejšího regionu. „Naším cílem je ukázat, jak lidé v minulosti žili ve spojitosti s přírodou a jakým způsobem využívali to, co příroda nabízela. Zároveň chceme připomenout, že i lidské počínání s sebou nese následky,“ řekla kurátorka výstavy Martina Václaviková. „Přestože vliv člověka na přírodu v minulosti nebyl tak razantní jako dnes, už v neolitu (mladší době kamenné – cca 6000 až
4000 př. n. l.) můžeme sledovat, že člověk začal přírodu znatelným způsobem přetvářet,“ doplnila.

V přírodě člověk nacházel nejen obživu, ale poskytovala mu také materiál ke stavbě obydlí, výrobě oděvů či ztvárnění estetických představ. Ze sběrače a lovce se stal zemědělec, který v neolitu začal budovat první umělé ekosystémy polí a pastvin. „Ukazujeme, jak lidé dokázali využít jednotlivé přírodniny, jako jsou kámen, dřevo nebo rostliny. Šlechtění rostlin a domestikace zvířat byly jedny z nejdůležitějších mezníků ve vývoji lidstva,“ uvedla kurátorka.

K nejzajímavějším vystaveným exponátům patří bronzový depot nebo lebka jeskynního medvěda. K vidění jsou i dermoplastické preparáty zvířat (např. vlk, srnec, jezevec) a také další archeologické nálezy z jižní, jihozápadní a střední Moravy. Nechybí mezi nimi předměty denní potřeby, jako např. keramika nebo spona na svrchní oděv, ale i ozdobné náramky. Doprovodný program nabídne návštěvníkům možnost postavit si model dobového obydlí či vyzkoušet si práci se zrnotěrkou. 

„Výstava je unikátní tím, že zvolené téma zobrazuje v souvislostech archeologických i přírodovědných, vhodně propojuje archeologii s přírodními vědami. Je interaktivní a zabaví celou rodinu,“ vyzvedla krajská radní pro oblast kultury Zuzana Fišerová.

Muzeum k výstavě nabízí také vzdělávací program pro mateřské, základní i střední školy. „Děti si samy vyzkouší každodenní činnosti, které lidé běžně dělali, ať už se jedná o způsob získávání potravy, odívání, výrobu šperků nebo nástěnné malby. Budou si moci obléct kostýmy z doby bronzové a zkrášlit se bronzovými šperky. Rovněž zjistí, co obnáší práce archeologa,“ nastínila program lektorka Ludmila Žákovská, která jej připravila s kolegyní Kateřinou Mozgovou.

Související fotografie