Radio Kroměříž můžete poslouchat na frekvencích Kroměřížsko 103.3 FM, Uherské Hradiště 88.2 FM
Poslouchejte živě Rádio kroměříž

Právě posloucháte: Polední relax

Baví Vás: Matěj Neradilek

Výběr přehrávače

JSME TU PRO VÁS

+420 577 477 123

VZKAZ DO STUDIAKulturní servis - Kroměřížsko.info

Pracovní servis

Psí domov

NAŠI PARTNEŘI

Rotary klub Kroměříž věnoval 65.000 Kč na podporu Společnosti Podané ruce

29.04.2024

Prostředky Rotary klubu Kroměříž a Nadace Rotary v celkové výši 65.000 Kč věnovány v rámci distriktního grantu za rok 2023-24 na podporu Společnosti Podané ruce.

Od doby pandemie Covidu, a následné těžké situace v Evropě vyvolané napadením Ukrajiny Ruskem je možné pozorovat výrazný nárůst látkových i nelátkových závislostí mezi dětmi a mládeží. Obecně mezi lidmi narostla frustrace a zvýšila se, bohužel,  i agresivita v mezilidských vztazích.

Terénní a pobytové sociální služby pro děti a mládež jsou důležitým kamínkem v mozaice řešení těchto problémů a jejich předcházení. Věnují se prevenci a léčbě závislostí a návykového chování, tím, že zdarma nabízí volnočasové aktivity, doučování pro děti a  mládež a různé programy pro podporu kvality života, zdraví včetně zdraví duševního.

Volnočasové aktivity pro děti a mládež nejsou cílem, ale prostředkem a nástrojem pomocí kterého si uživatelé budují vztah k zařízení a jeho zaměstnancům, a ti pak mohou následně klientům účinněji, na základě takto přirozeně vybudované důvěry, poskytovat potřebné sociální služby v terénní nebo pobytové formě a pomáhat jim řešit jejich akutní či chronické problémy. Díky vztahům mezi sociálními pracovníky a dětmi a mládeží se daří rozvinout ty pozitivní schopnosti, vlastnosti a vlohy, které děti mají, ale nerozvíjely se, protože vyrůstali nebo stále vyrůstají  v sociálně málo podnětném prostředí. Bez přispění organizací jakou je Společnost Podané ruce by byla mládež mnohem více ohrožena sociálním vyloučením, demotivací vést aktivní život a závislostmi, které se nabízejí jako laciné řešení jejich frustrace.

Proto se Rotary klub Kroměříž rozhodl podpořit v rámci distriktního grantu Společnost Podané ruce příspěvkem na vybavení  nové klubové místnosti pro děti a mládež v celkové hodnotě cca 65.000 Korun českých. Za tyto prostředky bylo možné financovat propojení místností, ve kterých probíhají jednat živější aktivity a aktivity vyžadující větší klid a soustředění. Sociální pracovník má díky propojení místností přehled o činnosti v obou prostorách. Dále se podařilo zakoupit kvalitní pingpongový stůl a zakoupit a instalovat stěnové zrcadlo, které je důležité pro potřeby tanečních a pohybových aktivit. O ty je mezi dětmi a mládeží navštěvující  zařízení v Kroměříži také velký zájem.

 

 

Související fotografie