Poslouchejte živě Rádio kroměříž

Právě posloucháte: Polední Relax

Baví Vás: Jitka Hrdličková

Výběr přehrávače

JSME TU PRO VÁS

+420 577 477 123

VZKAZ DO STUDIAKulturní servis - Kroměřížsko.info

Pracovní servis

Psí domov

NAŠI PARTNEŘI

Diabetiky ohrožují i přidružená onemocnění

01.02.2019

Diabetiky ohrožují i přidružená onemocnění, nejčastěji kardiovaskulární onemocnění, srdeční selhání a onemocnění ledvin

Studie prokázaly převratný účinek moderních antidiabetik gliflozinů

Zlín/Praha- Diabetes mellitus je nejrozšířenější metabolické onemocnění u nás i ve světě,počet pacientů se navíc neustále zvyšuje. Kromě vlastního onemocnění komplikují často zdravotní stav diabetiků i další přidružená onemocnění. Nejčastěji jde o kardiovaskulární onemocnění, srdeční selhání a onemocnění ledvin. Pro úspěch léčby diabetu a přidružených onemocnění je zásadní dodržování předepsané léčby a zdravého životního stylu. Studie prokázaly převratný účinek gliflozinů – moderních antidiabetik, které regulují glykémii, krevní tlak, tělesnou hmotnost i další projevy metabolického syndromu.

Podle údajů Národního registru hrazených zdravotních služeb (NRHZS) z roku 2017 žijev České republice bezmála milion pacientů s diabetem. V přepočtu na sto tisíc obyvatel bylo ve Zlínském kraji v uvedeném roce podle registru 9775 nemocných, na jižní Moravě 9048 a na Vysočině 9551 pacientů s DM.

Meziročně se počet nových případů v Česku navyšuje přibližně o 3 000 pacientů. Statistická predikce předpovídá pro rok 2030 nárůst počtu pacientů na 1,2 milionu. Očekávaná doba dožití u pacientů s diabetemje nižší než u celkové populace ČR, přičemž rozdíl se snižuje s věkem diabetika. U pacientů trpících diabetem již od raného věku je očekávaná doba dožití cca o 8 let nižší než v obecné populaci. Doba dožití 50letého pacienta s diabetem je o 3 roky kratší (28 vs. 31 let), doba dožití 60 letého diabetika je kratší o 1 rok (21 vs. 22 let). 

Diabetes může vést k řadě dalších chorob, které se souhrnně označují jako diabetické komplikace. Některá onemocnění mohou propuknout záhy, zatímco jiná se rozvinou až po mnoha letech života s cukrovkou. Téměř za polovinuúmrtí diabetiků jsou zodpovědná kardivovaskulární onemocnění. Diabetes představuje významné riziko pro rozvoj srdečního selhání. Pro zlepšení prognózy jsou zásadní důsledná léčba diabetu a omezení všech rizikových faktorů. Obecným cílem terapie diabetu je udrženívyrovnané hladiny cukru v krvi, dosažení stavu bez hypoglykémie,udržení přiměřené hmotnosti, krevního tlaku a hladiny lipidů. Naplněním těchtocílů směřuje léčba diabetu z dlouhodobého hlediska ke snížení mortality(úmrtnosti), morbidity (nemocnosti) a zlepšení kvality života. „U pacientů s vysokým kardiovaskulárním rizikem, zejména s rizikem rozvoje srdeční nedostatečnosti, by měly být před ostatními skupinami antidiabetik upřednostněny glifloziny, perorální antidiabetika s převratným mechanismem účinku charakteristickýmvylučováním glukózy močí. Vedle glykémie snižují glifloziny i krevní tlaka hmotnost pacienta,“ popisuje účinek moderních antidiabetických léků prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA., prezident Diabetické asociace České republiky, přednosta Interní kliniky 2. LF UK a FNMotol.

Pozitivní účinky gliflozinů nejen na kompenzaci diabetu, ale i na snížení rizika s diabetem souvisejících kardiovaskulárních komplikací, prokázaly klinické studie, jejichž výsledky byly zveřejněny v prestižních odborných časopisech. Poslední studie s názvem DECLARE byla publikována v listopadu 2018 s dapagliflozinem.  Do studií bylo zařazeno 34 322 pacientůs diabetem 2. typu. Výsledky ukázaly, že došlo k významnému sníženípočtu hospitalizací diabetiků z důvodu srdečního selhání (o 31 %), ke snížení kombinovaného rizika jakéhokoli úmrtí a hospitalizace pro srdeční selhání (o 23%), ke snížení závažných kardiovaskulárních příhod (o 11 %) a ke snížení onemocnění ledvin (o 45 %).  „Výsledky v poslední době jasně prokázaly, že již delší dobu užívanáskupina antidiabetik – glifloziny – dovede nejen účinně snížit glykemii, snížit tělesnou hmotnost i krevní tlak, ale také zastavit úbytek funkce ledvin. Potřiceti letech přišel tedy nový lék, který může snížit počet nemocných léčených hemodialýzou o desítky procent,“ doplňuje prof. Kvapil.