Poslouchejte živě Rádio kroměříž

Právě posloucháte: Ranní jízda

Baví Vás: Kamila Krátká

Výběr přehrávače

JSME TU PRO VÁS

+420 577 477 123

VZKAZ DO STUDIAKulturní servis - Kroměřížsko.info

Pracovní servis

Psí domov

NAŠI PARTNEŘI

Město Holešov vydává přelomovou publikaci

14.09.2018


Již několik desetiletí si holešovští vlastivědní pracovníci a osvícení představitelé města uvědomovali, že Holešov nutně potřebuje vydat moderní soubornou publikaci o jeho vývoji a dějinách. Doposud existovaly takové knihy jen dvě. První od Eduarda Pecka vyšla v roce 1892 pod názvem Okresní hejtmanství holešovské a druhá od Pavla Kvasničky – Holešovský okres – vyšla v roce 1929. Obě tyto knihy, i když nakladatelství GARN vydalo před několika lety jejich reprint, jsou těžko dostupné a samozřejmě již dávno překonané. Přesto je zejména Kvasničkův Holešovský okres dodnes hlavním pramenem pro poznání historie Holešova. A tak vznikla nová kniha o historii města Holešova, která svým zpracováním odpovídá požadavkům současné historiografie.

Díky opravdu mimořádnému pracovnímu nasazení autorů, redakce i holešovské komise se podařilo vytvořit nesmírně rozsáhlou (592 stran, 3 mapové přílohy a CD), vyčerpávající a objevnou publikaci, složenou z pěti částí a 31 kapitol, s řadou unikátních barevných ilustrací, historických fotografií, rekonstrukcí, plánů a map. Kniha obsahuje podrobný souhrnný obraz celé historie města. Čtenář se dozví o jeho urbanistickém a stavebním vývoji, přírodních poměrech, archeologických nálezech, národopisných situacích. Podrobný historický vývoj je zpracován do roku 1989, vývoj města po roce 1989 do současnosti je zachycen formou kalendária.

Co ještě v knize naleznete?

V knize se také nacházejí samostatné kapitoly o vývoji židovské obce, o historii hudby, školství, paměťových institucí, sportu, o řemeslech a cechovním zřízení, o náboženském vývoji ve městě, o městských symbolech, správním vývoji města, o nejvýznamnějších osobnostech, o vývoji místních částí, holešovskou bibliografii a přehled hlavních dat historie města.

Jak publikace vznikala?

„Úkolu iniciovat vydání nové souhrnné knihy o Holešově se ujal zejména obnovený Vlastivědný kroužek Holešov a především díky jeho předsedovi, Ing. J. Dúbravčíkovi, se podařilo dosáhnout toho, že v roce 2015 Rada města Holešova jmenovala komisi pro přípravu a vydání souhrnné reprezentativní publikace o Holešově, v roce 2016 pak vybrala zpracovatele, kterým se stala Muzejní a vlastivědná společnost Brno, a zastupitelstvo města Holešova v tomtéž roce schválilo prostředky na vydání tohoto zásadního díla. Vlastní redakce knihy se ujal za Muzejní a vlastivědný spolek Brno PhDr. Zdeněk Fišer,“ osvětluje Karel Bartošek.

Na knize pracovalo 26 mladých erudovaných autorů

Radou města jmenovaná komise, složená z holešovských vlastivědných pracovníků a historiků, vedená jejich předsedou a starostou města Mgr. R. Seifertem - a zejména jejím jednatelem Mgr. P. Chvátalem se aktivně zapojila do přípravy publikace a navrhovala už výběr autorů jednotlivých kapitol zejména z řad mladých, ale vysoce erudovaných vědců a badatelů. Podařilo se složit dvaceti šesti členný špičkový autorský tým, který do jara 2018 připravil rozsáhlé a zcela zásadní dílo. Holešovská komise přitom podrobně vyhodnocovala návrh každého příspěvku, dostávala se často do ostré diskuse s redakcí knihy a zejména aplikovala do publikace vynikající znalost místních podmínek, vztahů a reálií.

Kniha obsahuje nové poznatky i objevy

Kniha obsahuje velké množství zcela nových poznatků a dokonce objevů (často učiněných při badatelské činnosti autorů, spojené s její přípravou, tedy zcela nových a doposud nepublikovaných), které v mnoha směrech zásadně mění pohled na významné části historie a vývoje našeho města. Díky své komplexnosti a objevnosti se na několik desetiletí jistě stane základním zdrojem poznání o městě Holešově. Poprvé bude reprezentativní kniha představena a nabídnuta k prodeji za zvýhodněnou cenu v den oslavy Dne české státnosti 27. 9. 2018 v Masarykově parku.