Poslouchejte živě Rádio kroměříž

Právě posloucháte: Nonstop Mix Radia Kroměříž

Výběr přehrávače

JSME TU PRO VÁS

+420 577 477 123

VZKAZ DO STUDIAKulturní servis - Kroměřížsko.info

Pracovní servis

Psí domov

NAŠI PARTNEŘI

Cyrilometodějská stezka bude mít první značené trasy

13.06.2018

Úvodní konference projektu Partnerství a aktivní institucionální sítě Cyrilometodějské stezky v moravsko-slovenském příhraničí se uskuteční ve středu 13. června na Panském dvoře v Kunovicích.

Přiláká kolem osmdesáti českých i slovenských odborníků z oblasti veřejné správy, regionálního rozvoje, cestovního ruchu, kultury i církve, aby řešili koordinovaný rozvoj kulturní stezky v příhraničí a posílili partnerskou síť stezky.

„V letošním roce bude vyznačeno celkem 300 km poutních tras Cyrilometodějské stezky na Moravě na základě uzavřené dohody o spolupráci s Klubem českých turistů. Plánujeme také vyznačit prvních dvacet kilometrů na Slovensku. Trasování i mnoho dalších nových aktivit bude představeno účastníkům konference,“ uvedl Jan Pijáček, radní Zlínského kraje pro řízení dotačních programů, rozvoj venkova a cestovní ruch.

Zájem rozvíjet spolupráci na projektech Cyrilometodějské stezky již pět let rezonuje na úrovni států, krajů, obcí i míst, kterých se příběh soluňských bratrů dotkl. „Podařilo se nám za toto období upevnit zájmové sdružení právnických osob Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje z hlediska nastavení řízení. Máme před sebou nejdůležitější etapu týkající se nastavení a zavedení produktu Cyrilometodějské stezky v moravsko-slovenském příhraničí, kde je jádro celé stezky. Na konferenci bude představen nový přístup jejího rozvoje založený na spolupráci a komunikaci s partnery, odborníky z různých sfér a místními subjekty, abychom využili územního a lidského potenciálu pro produkty Cyrilometodějské stezky,“ sdělila Martina Janochová, ředitelka pořádajícího sdružení.

Konferenci pořádá sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje (zkráceně EKSCM) ve spolupráci s partnery projektu: MAS Buchlov, z.s., Trnavský samosprávný kraj, Nitranský samosprávný kraj, Slovenský dom Centrope a Mendelova univerzita v Brně při příležitostí konání 25. Mezinárodního dětského folklorního festivalu Kunovské léto. Festival reprezentuje tradiční moravskou kulturu. Hostí soubory z několika slovanských zemí a ve svém programu se zaměří i na odraz cyrilometodějského odkazu v dětské duši.

První značené trasy „ke kulturním kořenům“: Pustevny – Svatý Hostýn – Velehrad; Vranov – Křtiny – Svatý Kliment – Velehrad; Žítková – Luhačovice – Velehrad. V jednání je prodloužení na Slovensko: Skalka nad Váhom – Trenčín – Žítková.

Zdroj: Krajský úřad Zlínského kraje
Foto: Pohled 111, CC BY-SA 4.0, z Wikimedia Commons