Poslouchejte živě Rádio kroměříž

Právě posloucháte: Nonstop Mix Radia Kroměříž

Výběr přehrávače

JSME TU PRO VÁS

+420 577 477 123

VZKAZ DO STUDIAKulturní servis - Kroměřížsko.info

Pracovní servis

Psí domov

NAŠI PARTNEŘI

Otrokovice odstraňují vraky z území města

16.05.2018

Celkem čtyři vraky vozidel se v uplynulých týdnech podařilo odstranit z území města Otrokovice. Dlouhodobě stojící vozidla na parkovištích ve městě budou i nadále posuzována, zda se skutečně jedná o vrak a následně na základě rozhodnutí správního orgánu odstraňována z místních komunikací.

Postup odstraňování vraků popsala Jaroslava Zimáková z odboru majetko-právního: „Město Otrokovice, jako vlastník místních komunikací, podá návrh silničnímu správnímu orgánu na odstranění vraků z místních komunikací. Podkladem pro rozhodnutí správního orgánu je odborné posouzení technického stavu vozidel znalcem, který zhodnotí, zda se jedná o vrak či nikoliv. V kladném případě správní orgán pravomocně uloží povinnost odstranit vrak vozidla a odstavit jej mimo pozemní komunikaci. Pokud tak provozovatel vozidla neučiní do dvou měsíců, město vrak odstraní.“

Dle zákona o pozemních komunikacích je na místních komunikacích mimo jiné zakázáno odstavovat silniční vozidlo, které je pro závady v technickém stavu zjevně technicky nezpůsobilé k provozu. Současně musí být splněna podmínka, že obnovení způsobilosti by si vyžádalo výměnu, doplnění nebo opravu podstatných částí mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla. V případě, že budou splněny obě podmínky současně, jde o vrak, a s provozovatelem vozidla může být na základě podnětu vlastníka komunikace zahájeno správní řízení podle zákona č. 13/1997 Sb.

Město Otrokovice aktuálně mapuje na základě vlastního šetření, činnosti Městské policie Otrokovice či podnětů občanů na svém území dalších přibližně deset dlouhodobě odstavených vozidel, u kterých bude ověřeno, zda jde o vrak dle zákona. „Bohužel žádný právní předpis neomezuje dobu parkování (odstavení) vozidel na komunikaci. I kdyby vozidlo nemělo platnou známku technické kontroly, není možné vozidlo odtáhnout a není možné pouze na základě neplatné technické kontroly takové vozidlo považovat za vrak. Každé takové vozidlo musí projít uvedeným procesem,“ vysvětlila Renáta Krystyníková z odboru dopravně-správního, proč nemůže město nechat odstranit každé zjevně nepojízdné vozidlo, které brání svým dlouhodobým stáním v parkování ostatních vozidel.

„V nastartovaném procesu budeme pokračovat i v letošním roce. Vyzývám tímto majitele a provozovatele dlouhodobě odstavených či nepojízdných vozidel, aby tato vozidla odstranili sami. Za předpokladu naplnění zákonné definice vraku a nečinnosti provozovatelů v souladu s vydaným správním rozhodnutím, je město připraveno dlouhodobě stojící vozidla odstraňovat,“ uzavřel starosta.

Zdroj: MÚ Otrokovice