Poslouchejte živě Rádio kroměříž

Právě posloucháte: Nonstop Mix Radia Kroměříž

Výběr přehrávače

JSME TU PRO VÁS

+420 577 477 123

VZKAZ DO STUDIAKulturní servis - Kroměřížsko.info

Pracovní servis

Psí domov

NAŠI PARTNEŘI

Přes 2500 zdravotníků ze Zlínska se vymezuje vůči změně řízení nemocnic

16.05.2018


Více než 2500 zdravotníků Zlínského kraje, se s obavami a kriticky staví ke koncepci řízení nemocnic ve správě Zlínského kraje a podepsali petici, která se vůči změnám vyhrazuje.

V této době ještě písemně zpracovaná koncepce zdravotnické politiky Zlínského kraje není. Má být k dispozici do konce května a poté předložena zastupitelstvu Zlínského kraje ke schválení na červnové schůzi. Pouhé ústní projednání takto závažné problematiky je ale dle petičního výboru neadekvátní a posiluje pochybnosti o skutečných záměrech autorů plánované fúze 4 doposud organizačně samostatných nemocnic v majetku Zlínského kraje.

Devítihodinová série nesourodých prezentací, o kterých jsme psali už v minulém měsíci, z 16. – 17. dubna dle nich také neumožňuje odborným zdravotnickým společnostem zaujmout jiné než nesouhlasné stanovisko. Proto se rozhodli zformulovat 11 bodů, které považují za přinejmenším problematické.

1. Sloučení nemocnic

Zdravotníci předpokládají, že sloučením a centralizací vedení bude v jednotlivých menších nemocnicích s jejich odděleními nakládáno dne libovůle vedení v centru.

2. Přesun lukrativních činností

Hrozí přesun kvalitního personálu a služeb v menších nemocnicích do centrální nemocnice, také z důvodu zlepšení ekonomických výsledků KNTB.

3. Výstavba nové nemocnice

Zastupitelé se dozvěděli o záměru výstavby nové nemocnice z médií, nikoliv přímo od kompetentních osob, ačkoliv v té samé době se účastní semináře, kde je k tomu příležitost. Navíc nejsou známy podrobnosti tohoto plánu.

4. Vyhláška o místní a časové dostupnosti

Zdravotníci varují před rozmístěním zdravotních služeb způsobem, který bude v rozporu se zákonnou vyhláškou o místní a časové dostupnosti (č. 307/2012 Sb.). Služby nebudou dostatečně dostupné, a to může mít pro pacienty fatální následky.

5. Koncentrace činností do KNTB

Násilná snaha o koncentraci služeb a personálu do KNTB může vyvolat nespokojenost u zaměstnanců. To může mít za následek odliv zdravotnického personálu ze Zlínského kraje, protože za jeho hranicemi jsou pro zdravotníky pracovní příležitosti i s lepšími podmínkami.

6. Personální stabilita nemocnic

Personál potřebuje stabilní prostředí pro vykonávání své práce a přesuny mezi pobočkami snižují pracovní komfort a také odrazuje od přijetí takové pozice.

Související bod, rotace ředitelů, umožňuje nástup osob, které jsou nevhodné pro řízení daného prostředí vzhledem k neznalosti jeho specifických požadavků. Tím mohou kompetentní lidé odmítat vedoucí pozice, což umožňuje dosazování nekvalifikovaných a nezkušených lidí.

7. Sdružené nákupy a služby

Od sloučení pracovišť a sdružených nákupů nelze očekávat zásadní úsporu, ale spíše přeskupení smluvních vztahů. Bude se obchodovat exkluzivně s méně subjekty a pravděpodobně za méně výhodných podmínek.

8. Akreditace pracovišť

Zaznělo tvrzení, že díky sloučení všech oddělení v kraji dostanou všechna oddělení akreditaci podle ústředního pracoviště. Avšak podle zákona č. 67/2017 Sb. je výkon odborného dohledu a dozoru podmíněn fyzickou přítomností školitele. Tyto a související podmínky nelze ve Zlínském kraji časově dodržet. Školitelé by existovali jen na papíře.

9. Praktičtí lékaři

Praktičtí lékaři v lokálních ambulancích nejsou obecně k dispozici a nelze je nahradit těmi působícími na jiných pracovištích. Kraj by musel zajistit a zaplatit školitele v každé okresní nemocnici, aby vyrostla nová generace praktických lékařů.

10. Finanční úspory či zisky holdingu

Prezentované finanční úspory či zisky holdingu vycházejí z nereálných předpokladů. Je možné, že jsou účelově zkreslené.

11. Řízení nemocnic

Zkušenosti zdravotníků z doporučovaného obdobného příkladu Pardubického kraje jsou dle dostupných informací alarmující. Důvodem jsou rizika, zejména omezování péče v okresních nemocnicích, stahování odborného personálu, nižší míra investic v menších nemocnicích apod.

Veškerá prohlášení a tiskové zprávy hejtmana Čunka a ředitele Maráčka jsou dle závěru tvůrců petice a jejích signatářů určeny pouze k uchlácholení laické veřejnosti. Diskuzi se zdravotníky se oba úporně brání. Ať už bude výsledná koncepce jakákoli, bude mít dalekosáhlé a trvalé důsledky pro všechny zúčastněné.

Připomínají, že poslední roky jsou všechny nemocnice Zlínského kraje v černých číslech, i když před sebou některé tlačí staré dluhy. Na závěr tvrdí, že je nutné, aby si krajští zastupitelé kladli otázku: komu to vadí, a proč správně nastartovanou ekonomiku tak razantně měnit?

Zdroj: Petiční výbor Petice zdravotníků proti omezování fungující a dostupné zdravotní péče v nemocnicích založených Zlínským krajem

Foto: Palickap, CC BY-SA 4.0, z Wikimedia Commons