Poslouchejte živě Rádio kroměříž

Právě posloucháte: Nonstop Mix Radia Kroměříž

Výběr přehrávače

JSME TU PRO VÁS

+420 577 477 123

VZKAZ DO STUDIAKulturní servis - Kroměřížsko.info

Pracovní servis

Psí domov

NAŠI PARTNEŘI

Radní Miroslav Kašný bude zastupovat zájmy kraje při budování Muzea totality

14.02.2018

Rada Zlínského kraje se seznámila se Studií využití bývalé věznice v Uherském Hradišti, kterou zadal ke zpracování Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. 

Rada zároveň oficiálně pověřila radního pro kulturu Miroslava Kašného, aby na pracovních jednáních týkajících se snahy o vybudování tzv. Muzea totality vyjadřoval stanovisko Rady Zlínského kraje.

„V tuto chvíli máme v rukou studii, která představuje 9 konkrétních variant řešení areálu bývalé věznice v Uherském Hradišti. Rada kraje nemá problém s žádnou z navržených možností, avšak nedoporučujeme realizaci pouze tzv. Nulové varianty, která počítá pouze s umístěním Muzea totality při odborném zakonzervování zbylých prostor areálu a zastavení procesu jeho stavební degradace,“ sdělil radní Zlínského kraje Miroslav Kašný, zodpovědný za kulturu, památkovou péči, spolupráci s církvemi, mládež a sport.

O vhodnosti a reálnosti jednotlivých variant bude radní Miroslav Kašný jednat se zástupci Ministerstva financí, Ministerstva kultury a Ministerstva spravedlnosti ČR, dále se zástupci města Uherské Hradiště a Okresního soudu v Uherském Hradišti.   

„Budeme upřednostňovat variantu, která do objektu umisťuje kromě samotného Muzea totality také státní úřady a může tak být efektivně využito stávajících prostor například k archivním účelům bez nutnosti přístavby,“ dodal radní Miroslav Kašný.

Zdroj: Krajský úřad Zlínského kraje