Poslouchejte živě Rádio kroměříž

Právě posloucháte: Nonstop Mix Radia Kroměříž

Výběr přehrávače

JSME TU PRO VÁS

+420 577 477 123

VZKAZ DO STUDIAKulturní servis - Kroměřížsko.info

Pracovní servis

Psí domov

NAŠI PARTNEŘI

Kraj připravuje dotace na pomoc menším knihovnám v regionu

07.12.2017

Rada Zlínského kraje navrhuje Zastupitelstvu ke schválení poskytnutí neinvestičních dotací v celkové výši přesahující 8 milionů korun pro tři knihovny na území Zlínského kraje, a to na zajištění výkonu jejich regionálních funkcí v roce 2018. Informoval o tom radní Zlínského kraje pro kulturu, památkovou péči, spolupráci s církvemi, mládež a sport Miroslav Kašný.

Jak vysvětlila ředitelka Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně Zdeňka Friedlová, regionálními funkcemi knihoven se rozumí odborná pomoc menším knihovnám, vzdělávání zaměstnanců, pořádání seminářů, metodické vedení, zajišťování nákupu, zpracování a distribuce knihovních fondů včetně revize atd., jinými slovy praxe, že silnější knihovny pomáhají těm slabším.

„Navrhujeme dotaci 2 654 000 korun pro Knihovnu Kroměřížska, 2 726 000 korun pro Knihovnu Bedřicha Beneše Buchlovana Uherské Hradiště a 2 625 000 korun pro Masarykovu veřejnou knihovnu Vsetín,“ upřesnil radní Miroslav Kašný.

Zlínský kraj je povinen garantovat plnění a koordinaci regionálních funkcí knihoven z peněžních prostředků svého rozpočtu podle knihovního zákona. 

„Plnění této povinnosti přešlo na kraje ze státu už v roce 2005. K zajištění této činnosti byla pověřena Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, která vykonává a koordinuje plnění regionálních funkcí ve Zlínském kraji a sama vykonává regionální funkci pro okres Zlín, přičemž peníze na tuto činnost má zahrnuty v rámci svého příspěvku na provoz, a tak o dotace už nemusí žádat," vysvětlil radní Miroslav Kašný.

O návrhu krajské rady bude jednat Zastupitelstvo Zlínského kraje dne 18. prosince.

Zdroj: Krajský úřad Zlínského kraje