Poslouchejte živě Rádio kroměříž

Právě posloucháte: Hudební Mix Radia Kroměříž

Výběr přehrávače

JSME TU PRO VÁS

+420 577 477 123

VZKAZ DO STUDIAKulturní servis - Kroměřížsko.info

Pracovní servis

Psí domov

NAŠI PARTNEŘI

Zlínský kraj ocenil mistry tradiční rukodělné výroby

12.10.2017

Třem osobnostem regionu udělil hejtman Jiří Čunek titul Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje za dokonalé ovládání postupu a technologie tradičního řemesla a za předávání těchto zkušeností budoucím generacím. 

Ocenění získali:
 
• Zuzana Hartlová (práce s hlínou – tradiční tupeská fajáns)
• Jiří Hýža (práce s kůží – krojová obuv)
• Petr Mužík (práce s perletí – výroba oděvních doplňků z oblasti Valašska).

Titul byl v letošním roce udělen pošesté. 

Slavnostní ocenění se uskutečnilo ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti, které má statut Centra péče o tradiční lidovou kulturu Zlínského kraje. Stalo se tak za přítomnosti dalších členů Rady Zlínského kraje Jiřího Sukopa, Michaely Blahové a Jana Pijáčka, představitelů města, kraje i kulturních organizací, zástupců Ministerstva kultury a dalších hostů. 

Poděkování Zlínského kraje patřilo všem letošním nominovaným, jimiž byli 

1. Zuzana Hartlová – práce s hlínou – tradiční tupeská fajáns
2. Petr a Zlatuše Hejdovi – práce s kůží – výroba krojové obuvi a opasků
3. Marie Hrňová – textilní techniky – vyšívání krojových součástek a pletení valašských ponožek
4. Jiří Hýža – práce s kůží – krojová obuv
5. Pavel Kolaja – práce s hlínou – kamenina, hrnčina, majolika
6. Petr Mužík – práce s kůží a perletí – výroba oděvních doplňků z Valašska – krpce, opasky, kotule
7. Danuše Trtíková – textilní techniky – háčkované kytičky
8. Jan Vysloužil – práce se dřevem - řezbářství

Nositelé titulu dostali finanční odměnu deset tisíc korun a zároveň mají právo zdarma užívat na oceněných výrobcích a propagačních materiálech označení - ochrannou známku administrovanou Slováckým muzeem v Uherském Hradišti. Slovácké muzeum v Uherském Hradišti rovněž zakoupí od nositelů titulu „Mistr“ výrobky v celkové hodnotě 50.000 Kč 

Podrobná charakteristika oceněných:

Zuzana Hartlová, okres Uherské Hradiště – práce s hlínou – tradiční tupeská fajáns
Specifikace předloženého výrobku:
Jako jedna z mála keramiků se zabývá do dnešních dnů výrobou tradiční majoliky, užitkové a dekorační keramiky. Vychází z tvarů, dekorů i barevné škály, navazující na dlouholetou tradici rodu Úředníčků a Hartlů, která od počátku respektovala znalost technologie přípravy kvalitní hlíny, bílé polevy i dalších ustálených barev vysokého žáru. Od dětství se pohybovala v prostředí, kde se keramika vyráběla a byla zasvěcována do celého technologického postupu. Zásadní posun pro ni znamenalo studium ve Škole uměleckých řemesel v Praze, v SUPŠ v Uh. Hradišti a osobní umělecký vliv akad. Malíře Rudy Kubíčka, Jiřího Vlacha, Stanislava Mikuláštíka, Vladimíra Groše či spolupráce s manžely Radovými, Marií Kotrbovou a Jaroslavem Hurtem. Dlouhá léta působila v Družstvu umělecké výroby Lidová tvorba v Tupesích, kde předávala cenné zkušenosti a znalosti desítkám točířů a malereček, kteří dnes pracují v samostatných dílnách. Svou vlastní dílnu založila v roce 1998.

Jiří Hýža, okres Zlín – práce s kůží – krojová obuv
Specifikace předloženého výrobku
Jiří Hýža vystudoval Střední odborné učiliště obuvnické ve Zlíně, obor obuvník, poté Střední průmyslovou školu kožařskou ve Zlíně, obor výroba obuvi a galanterního zboží a tomuto oboru se věnuje po celý profesní život.  Zásadním způsobem jej ovlivnil otec Svatopluk Hýža, který od roku 1991 vlastnil a provozoval firmu SH – Svatopluk Hýža, zabývající se výrobou a opravami krojové obuvi.

Naučil se nejprve vyrábět opasky ke krojům, brašny a různé kožené součásti krojů, poté krpce a později i čižmy, střevíce, vysoké šněrovací boty, vrapené ženské čižmy a další. Pokračovatelem řemesla bude syn Jan, který studuje na SPŠP Zlín obor zpracování plastů, pryže a usní a zaměřuje se na výrobu obuvi. Jan se svým otcem jezdí ve volných chvílích do jeho dílny, kde se učí výrobu krpců a sleduje i výrobu ostatní krojové obuvi. Při výrobě opasků je již samostatný.

Petr Mužík, okres Vsetín – práce s perletí a kůží – výroba oděvních doplňků z oblasti Valašska – kotule, krpce, opasky
Specifikace předloženého výrobku
Petr Mužík se narodil ve Vsetíně. Jeho otec Josef Mužík pracoval jako strojní mechanik ve Zbrojovce Vsetín, jeho matka Anna Mužíková, sestra Boženy Vráželové, pochází ze známé řezbářské rodiny Michalčáků z Nového Hrozenkova-Vranče. Sama se tomuto řemeslu také věnovala až do své smrti. Rodina otce pochází z Velkých Karlovic a tam také (v údolí Bzové) rodina trávila všechen svůj volný čas. Petr jako malý kluk tancoval v souborech Vsacánek a Portáš. To vše vytvořilo dobrou platformu pro jeho budoucí hluboký vztah k Valašsku, jeho tradicím a umělecké rukodělné výrobě.

Zdroj: Krajský úřad Zlínského kraje

Související fotografie