Poslouchejte živě Rádio kroměříž

Právě posloucháte: Nonstop Mix Radia Kroměříž

Výběr přehrávače

JSME TU PRO VÁS

+420 577 477 123

VZKAZ DO STUDIAKulturní servis - Kroměřížsko.info

Pracovní servis

Psí domov

NAŠI PARTNEŘI

Pojďte načerpat duchovní atmosféru u pestré Noci kostelů v Kvasicích

16.05.2018


Dveře kvasických kostelů se v pátek 25. května 2018 dokořán otevřou veřejnosti. Místní farní a hřbitovní kostely hostí akci s názvem Noc kostelů.  Hlavním tématem, které se bude prolínat jednotlivými body programu akce, jsou andělé. Budeme je vnímat během hudby, která zazní, jejich vyobrazení uvidíme v rámci výstav a zaměřena na ně bude i promluva při mši svaté. 

Noc kostelů v Kvasicích má dvě části, z nichž první bude zahájena v 17 hodin mší, kterou bude ve hřbitovním kostele sloužit místní farář P. Marek Jarosz. Tuto bohoslužbu bude doprovázet Trio Con Amore duchovními skladbami (Veni Domine, Panis Angelicus, Aleluja, Ave Maria). Od 18 hodin bude následovat koncert tohoto uskupení, které tvoří Iveta Neubauer Trojanová, Radana Beláková a Karolína Zívalíková. Zazní díla napříč čtyřmi staletími: od barokní sonáty až po soudobou hudbu. Uslyšíme tak například Morriconeho skladby z filmů Misie, Tenkrát na západě, Cohenovo Hallelujah apod.

Prohlédnete si výstavu andělů keramičky Andrey Karasové

Ve večerních hodinách budou mít návštěvníci příležitost prohlédnout si výstavu andělů keramičky Andrey Karasové z Napajedel v presbytáři kostela. V lodi bude možné po skončení koncertu sledovat krátké filmy s duchovní tématikou z produkce televizního studia Telepace.

Troubení z věží kostela nahradí známé večerní zvonění

Zajímavý program bude přichystán také ve farním kostele. V 19 hodin jeho začátek ohlásí troubení z věží kostela, které nahradí obyvatelům známé pravidelné večerní zvonění.  Krásu spojení hudby varhan a žesťů poté představí krátký koncert na úvod večera v podání kvasické regenschori Anny Šebestíkové, Miroslava Bureše a Josefa Hermana.

Na řadě bude i vystoupení dětí z kvasické scholičky

Následovat bude vystoupení dětí kvasické scholičky a o hodinu později se znovu rozezní tóny varhan v podání Anny Šebestíkové, která provede Varhanní sonátu č. 4 Johanna Sebastiana Bacha a Symfonii č. 8 Charlese Marie Widora. Duchovní atmosféru sakrálního prostoru doplní během koncertu scénické podsvícení interiéru kostela. Přípravou pro závěrečný Večer chval, který od 22 hod. povede otec Marek Jarosz, bude koncert kvasické scholy. I ve farním kostele se setkáme s anděly v rámci výstavy: tentokrát to budou díla kroměřížské keramičky Evy Kutnohorské Syslové. 

Budou představeny osobnosti stojící za myšlenkou Noci kostelů

K dispozici bude také výstava s názvem Duchovní otcové Noci kostelů, která představuje osobnosti, jež stály a stojí za myšlenkou Noci kostelů v Evropě, olomoucké arcidiecézi i v Kvasicích. Během celého večera lze projít kostel s informačním textem, který přiblíží historii kostela a umělecká díla v interiéru. 

Noc kostelů bude zajímavá i pro ty, co v ní hledají hlubší duchovní rozměr

Na své si během Noci kostelů přijdou i ti, kteří na akci hledají hlubší duchovní rozměr. Nejen pro ně bude připravena „Pošta pro nebe“ u bočního oltáře, mohou zapálit svíčku, pomodlit se za své blízké, napsat a vložit svoje úmysly do košíčku. Celý večer ukončí ve 23 hod. modlitba k andělu strážnému a požehnání Kvasicím i okolním obcím a farnostem, které udělí Otec Marek.

Přijďte v pátek 25. května načerpat duchovní atmosféru, vnímat krásu hudby i chrámového prostředí, utéct od shonu dnešní doby, pomodlit se, odpočinout si a sdílet duchovní jednotu s druhými lidmi.

Foto: Palickap [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], from Wikimedia Commons